NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SUNAARE MAWNDE E PULAAGU.COM: Yumma mum Ibraahiima Saar saŋkiima! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-03-2009 )
 

Ecrit par Geelel Kontee, le 25-01-2009 22:00

Pages vues : 35498    

Publié dans : Les News, Dernières news


Image
Yoo Alla yurmo-mo, yaafoo-mo

 Dennaangal ɓesngu fulɓe ina njogii sunaare mawnde e saŋkaare neene men Sinnaa Baydi ñaŋ. Oon woni yumma mum Ibrahiima saar mo (Pulaagu.com). O rutttiima e joomiiko weetndoogo Dewo Ho're-Biir 25 Siilo 2009. O wirnaama ñalnde heen to Cubalel Laaw, leydi Senagaal. Omo yahratno e duuɓi 70.  Kaŋko neene men Sinna Baydi Ñaŋ, O yiyi aduna ko e hitaande 1939 to Tiwaawoon, Senegaal. Omo acci barke caggal makko rewɓe e worɓe. Ko dewbo sagata wonno jiɗnooɗo jangde, ko ɗum waɗi ɓesngu makko fof o jannginii ɗum, ko haaliyaŋke mawɗo o wonnoo, e teskaade geɗe keewɗe ɗe Saar haalata hocci ko e hunuko makko, teddinɗo ɗemngal mum, O wuuriino e gure teeru ɗee, kono so wonaa pulaar o nanaani. E mo heewnoo wi'de sukaaɓe makko: tiɗno-ɗee e ko'e mon neɗɗo ñaametaake yaretaake. Ko nafoore tan woni fotde ɗo mum.

 

Ibraahiima Saar haaliino e Maanditaare Pulaagu.com wonde so o daraniima Pulaagu, ko tawde yumma makko ena yiɗi ngal, ena haala mbelka e lugga e maggal. Kadi, yumma oo ko jaŋde tan wiyi sukaaɓe mum yoo toppito. hay so duɗal ena woɗɗi, o nawat ɓiyɓe makko too, o woppida ɗum en e tumaraŋkooɓe yoo njaŋngu. Woni debbo heen, gorko heen, ɓiyɓe makko kala o daraniima yoo njaŋngu. Ndeka yiɗde Ibraahiima jaŋde, haa teeŋti e Pulaar ko ko tawaa ɗo yumma makko e baaba makko-en ɗoo. Goomu Pulaagu.com , Yaakaare.com . mbiimi.com, Peeral.com e dennaangal pedle ngenndiyaŋkooje ina nelda Ibiraahiima Saar duwaawujji e ndee ɗoo ustaare mawnde. En nduwaniima Baaba mum Ibraahiima hono Alajji Malal Abbaas Saar e banndiraaɓe Fuuta-Tooro fof e ndee ustaare muusnde, nde woodnoo o lelaaki, o faawngaani.
Yoo toon won fooftorde makko, Faatimata Binta o wona njaatige makko, Aljanna toowɗo wonana mo jipporde. Aamiin

Image


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 78 de 78 commentaires

USTAARE LEÑOL !!!

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Invit ) le 17-03-2009 19:51

caggal nde min nani njangu (ustaare)jinnaaɗo men,yumma mum musɗɗo men to Enɗam e to golle,eɗen njogii sunaare mawnde,e ndee ɗoo ustaare leñol,ko Geno woni keedoowo,ɗoo heedantunoo en, e ɗoo heedataano fof,yoo Geno heedan en ɗoon!!!yoo yurmo mo o yaafoo mo,o haarna mo Aljanna,o waɗa barke e ko o ɗacci,yoo Geno suddu mo yurmeende,hadda mo yurmeende,waɗa toon fooftorde makko,aamii!!!  
ndee ɗoo ustaare noon ko ustaare Leñol ngol kala,gila Afrik,haa Orop e Amerik...e kala ɗo biy Pullo,walla ngenndiyankooɓe ngoni,ene neldii ɗum en duwaaw e ndee ɗoo ustaare,yoo Geno hiɓɓan en ndee yolnde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SUNAARE AM

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 17-03-2009 20:08

Mizo sunii kaatudi,eskey anduna ko meere ndeysaan!enen kala ko en gayni hoota'en mizo duwono ma Ceerno Ibraahiima Saar: Yoo Alla yurmo mo,yaafoo mo, yoo juuze moxxe njvvo mo, yoo geno haarnu-mo Aljanna! yaaforoo kala maayɓe men. Aamiin  
kzl Bah Samba Tubak. :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla yormo yaa foombo

Ecrit par: Abuu jaan (Invit ) le 17-03-2009 20:09

sikke alaa ko sunaare mownde nde ngonndi den e oo doo nalaw nde nan,den ruttaade jibi naado men sennaa baydi enen nduwnoo kala naatoowo e lowredee endowniima ceer no men hono ibraahima sar mbodo wii yoo alla rokku en nonunir den

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

USTAARE LEÑOL

Ecrit par: Bagodin (Invit ) le 17-03-2009 20:10

بسم الله الرحمن الرحيم و بشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انّا لله و انّا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربّهم و رحمة و اولئك هم المهتدون  
yoo alla yumomo yaafoomo,barke makko heddo e ko zacci,yoo toon won footorde makko .aamiin yaa rabbi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaalo

Ecrit par: Abdoulaye mamadou Ly (Invit ) le 17-03-2009 20:11

sazaani geno haawwani bajjo, yoo allah yurmo mo yaafoomo haarnamo aljanna, barke makko heddo e men aamiini, ceerno saar, ko hemma hevi ban'de mugnal tan, geno won'di ko e mugnuve, vooyen duwanaademo e sakkanaademo aamiini.  
ly abdoulaye  
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo geno wadmo he weloya mum

Ecrit par: Aamdu Deh (Boobo Ngenndi (Invit ) le 17-03-2009 20:13

ko ene fof ndenndi ndee sunaare,kala noon to sunu wonnoo, yoo geno lomtin don iimanaagal, o hedda doon besngu nguu ko juuti. :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 17-03-2009 20:14

mbodo nelda ceerno ibrahiima saar e besngu saar sarbe fof duwawuuji e sakkaare jinnaado o yo alla yurnomo yafoomo yo alla harnuuma aljanma yo alla wat barke ko acci  
mbodo wiiyma fedde fulbe itali ina ndendi e ma sumaare ina nelduuma duwawuuji  
yo alla yommo moyyere.min neldi besngu galle o fof duwaw.kadi gooto fof ko hannde haade jakgo neddo ina footi tinnaade e  
diine mum e dengal mum e lenyol mum sabu ko ligga fof ko ko halteete

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko sunaare

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 17-03-2009 20:14

min duwani maamah saar emin mbiya yoo allah yurmomo yaafoomo haarnamo aljannah kagko e denndaagal juul6e kalah aduna ko niitan de wonno alla haali wonde kala neddo ko maayoowo wowiy kadi alah keddo toodo e adunahe sonaa kagko joomi raado suba haana huu wotaala min duwani maama saar ko almuudo mon souleymane bassoum to thilogne gondo dakar wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo Alla yurmo-mo, yaafoo-mo.

Ecrit par: abdoul (Invit ) le 17-03-2009 20:17

Min ndowaniima denndagal fulbe to mbawi wonde haa tennkti e ibraahiima saar  
yoo alla yurmo yaafoo jaadoo yoo alla haarnumo aljannah

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: Samba sow (Invit ) le 17-03-2009 20:18

ko geno woni mo ina waza ko welaa e nde welaa  
nde ustaare noon ko mawnde..kono ko mawzum omo  
zali caggal makko ko alaa gacce.. yoo geno  
yurmo yaafoomo juuze moyye nja66oo yoo toon  
won fooftorde moyyere..yoo en 600y sakkanaademo  
e duwnaade-mo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JAALO

Ecrit par: ABDULLAAY YEREL SOH KEER (Invit ) le 17-03-2009 20:19

kawta janngoove pulaar'fulfulde' e leyze arab fof ina duwano mah e ndee ustaare kadi mizen duwanoo denndaangal fulve ,ngam zum ko ustaare lenyol ngol fof.  
yoo GENO yurmombo yaafoombo woto barke makko naatu leydi yo en vooy sakkanaade mbo e duwanaade mbo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Ibrahima Ba (Invit ) le 17-03-2009 20:21

yoo Geno yurmo yaa fo jinnaaɗo men jaaɗo o yoo Geno haar numo aljana ndu o naati ndu yoo ɓuranmo ndu o yalti ndu yoo Geno waɗmo maayɗo malaaɗo yootoon won fooftor nde mako oto barke makko naat leydi yoo barke makko heɗdo e ɓesngu makko yen ɓoo sakkanaade mo e nduwanaade mo yoo jaɓe duwawuuji men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw fayde giɗo leñol

Ecrit par: Ndonngo Mohammadu (Invit ) le 17-03-2009 20:22

min nduwani maama e sankaare jinnaaɗo maa aan e bandiraaɓe maaɗa fof.yo Alla yurmomo yafoomo yo juuɗe moɗɗe njaɓɓo mbo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunu

Ecrit par: Dooro Ly (Invit ) le 17-03-2009 20:23

caggal calminaali, mida wiya yoo MBAJJIRI yurmo-mo yaafoo-mo kanko e denndaangal maayBe juulBe yoo GENO heYnuBe e moYYe mum.aamiin aamiin aamiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Aadama Bah (Invit ) le 17-03-2009 20:25

sazaani geno haawwani bajjo, yoo allah yurmo mo yaafoomo haarnamo aljanna, barke makko heddo e men aamiini, ceerno saar, ko hemma hevi ban'de mugnal tan, geno won'di ko e mugnuve, vooyen duwanaademo e sakkanaademo aamiini.  
Bah Aadama Sammba  
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

du aaw duttagol neene sinna

Ecrit par: Aliou mamadu konte (Invit ) le 17-03-2009 20:27

ceerno Ibirahiima saar, mbido neldu ma duaaw e saŋkaare neene men sinna,en ngustoraama neene moyyo juuldo jokkoowo en dam, yoo Alla yuurmomo yaafoomo yoo Alla haarnumo Aljanna, yoo barke makko heddo emen, yoo Alla hokku en no tiidnori den, mi yiyi nguurndam makko seeda, e cuumtol geelel konte,sikke alaa nguurndam makko ina heewnoo nafoore,dum noon ndeke ko leñol ngol fof jey sunaare nde,wondiibe am fof ina nelduma du aaw,Aliw mamadu konte saadel

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YO ALLAAHU WADMO DO WADI MALAABE

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH JOWOL (Invit ) le 17-03-2009 20:28

ceerno ibraahiima saar min duwanimaamaa yoo allaahu yurmomo yaafoomo yurmoo maaybe juulbe kala yondu o naati ndu buranmo nduwo yaltindu yoo barke makko heddoe mon wallitoro munal maataw o won gidiido kono ko gabeteedo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo geno yaafomo

Ecrit par: siree soh (Invit ) le 17-03-2009 20:29

yo geno yaafo yum mum fulbe kala haarnamo jam o hokka rewbe fulbe nyeem tin,de mo kadi be njibina hono ibrahiima saar e yidde lenyol mum mussiddo teddudo ka dennndaado mette nde wonnoo ko aan faggi dum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Njuddu Jeeri (Invit ) le 17-03-2009 20:30

Yoo Allah yurmo yaafoo Neene men Sinnaa Baydi ñaŋ. Saar, yoo Allah rokkir on no muñirɗon aan e kala e famille maa fof. Aamiin.  
 
Affectueusement,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw feewde e Ibraahiima Saar

Ecrit par: Yero Saalif SOH (Invit ) le 17-03-2009 20:31

Ko miin Yero Soh to Kayhaydi, guurdo hannde to Modena, Italia.  
Aan Ibrahiima Saar, 6uu6nudo 6erde ful6e to Muritani e denndaagal aduna he, mido duwonoma duttogol neene maada. Yoo Allah yurmomo yaafoomo, wada toon fooftordemakko. On njaaraama.  
 
Yero Saalif SOW

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Bookara Aamadu Bah (Invit ) le 17-03-2009 20:34

Yo Alla yurmo jiknaaɗo o, yaafoo ɗum. Yo Alla haarnu mo Aljanna, kanko e maayɓe juulɓe kala. Aamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwawe

Ecrit par: Safi ba (Invit ) le 17-03-2009 20:37

Ibrahima sarr  
 
Mi rewno do waddema juul mo wuuri 2009, kissa kawru mi e oodo kabbaru.  
Ko dum woone adumna. Mi duwiima e berndam.  
 
 
 
Safi ba

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Sunaare

Ecrit par: Moctar Anne (Invit ) le 17-03-2009 20:38

mi salminima thierno ibrahim mbodo douwono ma é oustaré youma méne mbo nimsani é besgou moum yo allah towdo o harnou mbo aljana kagko é maybé dioulbé amin yo waliré no moungirda an et bandé ene

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SUNAARE PULAAGU

Ecrit par: BOTOL DONO BOTOL (Invit ) le 17-03-2009 20:39

SUNAARE NEENE PULAAGU KO O NEENE JIBINANI FULBE NGO MAAYO GANNDAL,FULBE NO NAFTORO NGAL NGANDAL,NGANDAL PULAAGU.COM YOO TOON WON FOOFTOODE MAKKO.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla yurmoyaafoo yoo alla wattu

Ecrit par: kulibali hammadizahara (Invit ) le 18-03-2009 11:30

baarke mokko eko heddii ko num yimve tagira ko huunde nde woowte taake tan kono zumzoo innama adee fof guurzo ina jottoriizum en nduwaniima denndaangal vesngu makko yoo alla yurmoyaafaa yoo alla haarnumo aljanna amiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo leppi lydi 6uu6an njidnaado o

Ecrit par: Bayal Dia (Invit ) le 18-03-2009 14:45

yoo alla yurmo yaafoo. yoo barke makko heddo e men......miin dey nduantoomi ko hooram sabu wonde mo djidnaado am.....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: Fodie (Invit ) le 18-03-2009 14:46

Ibrahima saar misalminima  
miduwaanimaama sagkaare jinnaaɗo men debbo o  
joo allah yurmomo yaafoomo jo barke makko ɓooyyaade  
e ɓesgumakko a ɓoccitorma ko welli  
a duna ko ɗum tanwonniheen ajaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

douawou

Ecrit par: Moctar Aan (Invit ) le 18-03-2009 14:47

mi serata é douwadé sabou anedou dé mi kalla gourdo ko mayo wo adouna ko djillou tan addy méne do goto fof ko kotowo yéne nawor barké dandowo méne é diahanama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Sunaare

Ecrit par: Sammba Sih (Invit ) le 18-03-2009 14:47

Caggal nde nanmi sankaare jinnaazo o mi suniima sabu guurzo fof maayat  
yoo Geno yuurmomo yaafoomo haarnamo Alijanna yo barke makko heddo e vesngu makko yaa vooy sakka naademo e duwanaademo Saar AAAmiin )  
 
( Sammba Sih to Buutannda leydi Mauritanie )

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Mammadu (Invit ) le 18-03-2009 14:48

Ko enen fof ndeendi, yo alla yurmomo yaafomo, yo alla harnumo aljaana, yo juuɗe mojje jaɓɓomo, yo toon won foftere makko e kala juulɗo. Aamin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: sambondé (Invit ) le 18-03-2009 14:49

yo allah yurmomo yaa fo mo kan ko e maybe juulbe fof  

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

caggal caminaali ko neldudede duwaaw faa

Ecrit par: baaboo jallo to haayre laaw (Invit ) le 18-03-2009 14:50

caggal caminaali ko neldudede duwaaw faade e musiddo mn ibraahiima saar e sunaare jinndo men sinnaa baydi nang yo allah yurmomo yaafoombo yo toon buranmo malaykaaji yurmeende kebboomo hedda barke makko e men fabbina caggal makko ko juuti denndaanga banndiraabe haayre laaw ene duwanoomo .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Du'aade

Ecrit par: Abdu Bah (Invit ) le 18-03-2009 14:50

Sunaare mawnde, caggal min nanii nattugol neene Ibrahima saar, yo Alla yurmo mbo yaafoo, naatna d'um aljannaanji, Alla okku en waawde monyde e du'aade ko jaabetee. Aamiin. Mi yaawaani tin'de kabaaru o. Abdu Bah, Keer

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duaa'u

Ecrit par: nenefulbe (Invit ) le 18-03-2009 14:51

innaa lillaahi wa innaa ileyhi raaji uun bandiraawo teddudo mi do niagomaa munal sabu ko dum woni aduna . yo allah yurmo mo yaafoo mo, yaafonoo en jinnaa 6e men ardii 6e 6ee e kalah juuldo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yarloden ko kafuuji men, enen fow

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 18-03-2009 14:52

Goomu Peeral.com e dennaangal pelle ngenndiyaŋkooje hino nelda Ibiraahiima Saar duwaawujji e ndee ɗoo ustaare mawnde. En nduwanike Baaba mum Ibraahiima hono Alajji Malal Abbaas Saar e banndiraaɓe Fulbe fof e ndee ustaare muusnde.  
Yoo toon won fooftorde makko, o ja66oree njarnere Alla toownde. Aamiina  
Banndiraa6e, yarloden ko kafuuji men.  
Peeral.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare mawnde

Ecrit par: lih mamuudu abdullay (Invit ) le 18-03-2009 14:53

ko ardi fof eden ndennda sunaare besngu saarbe ustaare jinnaado moyyo yoo geno yurmomo yafomo wattamo malaabe aamiin onjaarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaalo

Ecrit par: Galguumel (Invit ) le 18-03-2009 14:53

Musiddo gido Ibraahiim Saar:  
Ko sunaare mawnde wonan'de enen fof sabu sankaare jidnaado men SINNA BAYDI NYANG :Yoo GENO yurmomo yahfomo yoo o GENO haarnumo Aljanna yoo o wad toon footore makko . Kanko e maaybe juulbe fof.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yarlodhen ko kafuuji men, enen fow

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 18-03-2009 14:54

Goomu Peeral.com e dennaangal pelle ngenndiyaŋkooje hino nelda Ibiraahiima Saar duwaawujji e ndee ɗoo ustaare mawnde. En nduwanike baaba mum Ibraahiima hono Alajji Malal Abbaas Saar e banndiraaɓe Fulbe e julbe fof e ndee ustaare muusnde, nde wonnoo dum ko kafuuji men, kafuuji kala julbe. Awa yarloden ko kafuuji men.  
Yoo njarnere Alla toownde wonu fooftorde oo neeniraawo men hootudo saare goonga. Aanmiin!  
Peeral.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Deftordu sumii kadi

Ecrit par: Mammadu Abuu Caam (Invit ) le 18-03-2009 14:55

آGonka kaa rokkaani en juutnude haala, eɗen mbiya yoo Alla yurmo jahɗo oo, yaafoo-mo, naatna-mo aljanna makko ɓurɗo toowde. Eɗen ñaagoo Geno oo yoo barke makko heddo e ko o ɗacci. Sikke alaa, ko deftordu mawndu Afrik sumraa, haa teeŋti e pinal Fulɓe.  
وانا لله و انا اليه راجعون

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: oumar sih (Invit ) le 18-03-2009 14:56

mi salminiima ceerno katante lenol seydi saar e feccude mah e bandiraabe men e ustaare jinnaado men o yo geno yurmomo yaafoomo kanko e maaybe julbe amen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Amainata Dia (Invit ) le 18-03-2009 14:57

Banndam en on njaaraama, Caggal yettude Alla e nulaado mum; ko duwawaan am feewde e leniol juulɓe kala, Yo Alla yurmo mo mo yaafoowo haarna mo Aljanna waɗanoma to firdawsu fooftorde makko Faatimata Bintu Rasuul ittama e yeeweende, Yo Alla waɗ barke o ko woppi koo yaa barke quraan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: diorodou (Invit ) le 18-03-2009 15:04

mes condoléances Cher Ibrahima yo Allah Yurmo mo yafoo kanko e maybé bé fof amine

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwwa

Ecrit par: geelel kummba (Invit ) le 18-03-2009 15:05

ceerno ibiraahiima mi duwanimaama e sankaare neeniraadho oo.yo allah yurmomo yaafoomo,yo juudhe moyhyhe njabhbhomo,joommen haarnamo aljanna.yo allahwalle e no munyirdha.aamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Mamadou Dia (Invit ) le 18-03-2009 15:05

Jam nyalli Ceerno Ibraahiima  
 
Mbozo du'ano ma e sankaare jiknaazo men debbo o. Mi noddii haa mi tampii, kono mi hevaani, heen gootol nih ko e noddirgel Sammba Teeraa wonnoo.  
 
A jaaraama  
 
Mammadu JAH

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo Allah yurmo-njahzo o

Ecrit par: Aliw Yero Sih (Invit ) le 18-03-2009 15:06

Ceerno Ibrahiima Saar, yo Allah yurmo, yaafo neene men, yo won kozdiizo Faatimata binta e baaba mum Mohammadu rasulu.  
Kadi aduna ko ni tan, kala tagaazo ma o maay, kulli nafsin jahikatil mawtu  
Yo toon won fooftorde vurnde e makko  
Aliw Yero Sih hoyreejo Gerngalfulbe.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: DIOP (Invit ) le 22-03-2009 03:45

yoo alla yumomo yaafoomo,barke makko heddo e ko zacci,yoo toon won footorde makko .cankoo é joulbefof saŋkiibé,aamiin yaa rabbi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Prières

Ecrit par: Medjdoub (Invit ) le 22-03-2009 09:57

Nous prions pour que ta mère soit bien là ou elle est. Rahmah Allah Alaeyha

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

وانا لله و انا اليه راجعون

Ecrit par: Mouhamadou Fadel Ba (Invit ) le 22-03-2009 10:04

Heɗen mbiya yoo Alla yurmo jahɗo oo, yaafoo-mo, naatna-mo aljanna makko ɓurɗo toowde. Eɗen ñaagoo Geno oo yoo barke makko heddo e ko o ɗacci. Sikke alaa, ko deftordu mawndu Afrik sumraa, haa teeŋti e pinal Fulɓe.  
ALL tagaani mbo warataa kono itaga mbo wulngataa.te sikke alaa aan ko he been be ngulngataa njeyadaa.nde njiimi foto jinnaado men ngoo mi wullu haa kortiimi ,nde wonndoo midoma yidi heberndema ,mi yidaa ko ima finnina.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawo.

Ecrit par: TOURE, Mohamadou Saidou (Invit ) le 24-03-2009 09:22

Ceerno Ibraahiima SAAR! 
 
JiDnaaDo kootDo e joomum oo, Yoo Alla yurmo Dum, yaafoo Dum, haarna Dum aljanna! Mi duwaniima Besngu nguu kala, kam e denndaangal bandiraaBe, ngati sunaare ndee ko renndaande. Dum dey woni e aduna! Mballitori-Don Alla munyal!  
Ceerno TUURE, France.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: pera (Invit ) le 25-03-2009 05:41

yoo ALLAH yuurmomo yafoomo ;yo judde modje kembomo 
to fayii to yatow kol mburaal to moko ; yo baarke moko keedoy e suukabe moko yarabil allamina

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

membre

Ecrit par: Kmmba Soh (Invit ) le 26-03-2009 01:00

ceerno ibiraahiima mi duwanimaama e sankaare neeniraaDo oo.yoo Alla yurmomo yaafoomo. Yo juuDe moYYe njaBomo. Amiin ya rabal alamiina. Kummba SOh.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: Ibrahima Thiongane (Invit ) le 26-03-2009 18:33

Ceerno ibrahiima saar mido neldu maa duwaaw ,yoo geno yurmo mo yaa foomo 
yoo barke makke heddo e mon, yoo on 
vooy sakkanaademo e duwanaa demo 
A jaaraama ibrahiima conngaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yimiyanke

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 02-04-2009 13:33

Mi duwaniima Ibraahiima SAAR e galle mumen fof. Mbeze wiyave: miin e galle am fof, min ndenndii e mavve sunaare. 
Yoo Alla yumo jinnaazo jahzo o, yaafoo zum. yo o taw toon, ko o joortanaa ko; so mxxere. Yoo Alla heddu barke makko e ko zacci ko, favvina en caggal makko, ko juuti. 
Sayku Umar BAH

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Muusa Bah to Itali (Invit ) le 18-04-2009 19:25

Ceerni Ibrahiima Saar, ko do joojooni tin mi sankaare jiknaado. nde tawnoo dii dummunnaaji fof mi alaano jokkorde internet.Mido duwono ma he sankaarejiknaado o. yoo Geno yurmo mo yaafoo mo.Yoo barke makko heddo he mon. yoo on booy sakkanaademo e duwanaademo. 
Ceerno Ibrahiima en mbayrodirii no feewi. wonaa hay huunde noon maa taw soklaaji Aduna tan, kono kay hakkille meedaani seertude he ma. Nde tawnoo ko enen ndenndi miijo e golle yidde e fayndaare. Yoo Geno wuurnu semmbina jiddo pulaagu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

jaalo

Ecrit par: Najiiru Hamme sy (Invit ) le 27-04-2009 12:22

Musiddo Ibrahiima saar ko jooni tinmi duttagol jinnaado mem  
yoo geno yurmu yaafoo kanko e maaybe juulbe fof,barke heddoo e besngu 
aamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAW

Ecrit par: SAFSENOPALEL PRODUCTIONS (Invit ) le 16-05-2009 07:33

Ceerno Ibrahiima Saar, Ndee sunaare ko aan e lenyol ngol fof ndenndi zum. 
Mi duwanimaama aan e vikkeon neene ma en fof. 
Yoo Allah yurmo jahzo oo yaafoo zum. 
Yoo toon vuranmo gaay. 
Yoo barke makko heddo e mon.  
 
------- Abdurahiimu Ñaan  
:cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

no jomiradoo hinno yaafamo!!!

Ecrit par: Sékou (Invit ) le 08-06-2009 04:54

no jomiradoo hinno yaafamo!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duawu feeyde ibrahima saar

Ecrit par: fati ba (Invit ) le 09-06-2009 11:08

yoo alla yurmo jaado oo yurmo maaybe men juulbe kala, yoo barrke makko heddo e besgu makko, yoo alla wadad be al jannaati firda'wsi fof'torde mabbe.yaa ko adi ko alla e ko watti'nto ko alla, yaa hormo alla e nellabo mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

comerce

Ecrit par: Harouna Diallo (Invit ) le 09-06-2009 17:03

mali nioro touqoune ragabe pulaagu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAW

Ecrit par: hamma sarr (Invit ) le 13-06-2009 21:06

PULAAR WAASI NGENDIYANKE MO HONO MUM ALLA BAROGAL BAROODE YOO ALLAH YURMO YAAFO MA YOO ALLAH HAARNUMO ALLAH JANNA .EMIN NDUWONOO KALA MBIIMI EMBIMAAMI .HAMMAA SARR TO HOLLAND :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: DIAO (Invit ) le 21-06-2009 16:38

eden nduwano fulbe fof yo allah yumomo yaafoomo haarnamo aljanna amen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaw

Ecrit par: sy (Invit ) le 03-08-2009 19:02

min nuldi jinna do o duwaw teeng tudo yoo alla yur momo yaa foomo yoo alla naannu mo al janna joode moyye njabboo mo yoo alla waddu mo e moyyu be to al janna amiin yaa rabbal ala miin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MR

Ecrit par: THIERNO SY (Invit ) le 29-08-2009 07:03

MIN DUWANIMAAMA YOO ALLA YURMO YAFOOMO ALLA HARNAMO ALJANNA ANNE KADI YOO ALLA HOKKUMA SAGOMA YOOKO DARANIDA LENIOL NGOLKO ALLA HOKKUMA BALDE JUUDE E BATTANDE MOJJO //////THIERNO SY NEW YORK 1450 FULTON ST BROOKLYN

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MR

Ecrit par: THIERNO SY (Invit ) le 29-08-2009 07:05

MIN DUWANIMAAMA YOO ALLA YURMO YAFOOMO ALLA HARNAMO ALJANNA ANNE KADI YOO ALLA HOKKUMA SAGOMA YAAKO DARANIDA LENIOL NGOLKO ALLA HOKKUMA BALDE JUUDE E BATTANDE MOJJE //////THIERNO SY NEW YORK 1450 FULTON ST BROOKLYN

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw e juul mo wuuri

Ecrit par: Ibraahiima ly (Invit ) le 20-09-2009 17:54

ASSSALAAAMU ALAYKUM TOKARA AM DENDAM IBRAAHIIMA SAAR GORKO MO BAABAABE LOOTI BEELAL.  
MI DUWANIMAA MA E SANKAARE JINNAADO MAA MOYYO O. YA ALLA YURMO MO YAAFOO MO JUUDE MOYYE NJABBOO MO. 
 
CAGGAL DUUM MI WIYA DENNDAANGAL FULBE YO NJUUL MO WUURI!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunare mawde

Ecrit par: mohamadou ba (Invit ) le 13-11-2009 17:49

yo allah yuumoomo yafoomo , 
yo allah harnumo aljanna

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: BOCARA ADAMA BA (Invit ) le 09-01-2010 23:38

ya allah yuurmoomo yafoomo 
yo allah harnumo aljanna 
min nuldi jinna do o duwaw teeng tudo yoo alla yur momo yaa foomo yoo alla naannu mo al janna joode moyye njabboo mo yoo alla waddu mo e moyyu be to al janna amiin yaa rabbal ala miin;PULAAR WAASI NGENDIYANKE MO HONO MUM ALLA BAROGAL BAROODE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: daraky konte (Invit ) le 25-01-2010 12:50

neene yo alla yurme yaafomaa ,mbele juude moyye njabbomaa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Neene am

Ecrit par: kodoye (Membre ) le 25-01-2010 20:35

Yo Allah yurmo mo yaafoomo yo geno wad toon foftorde makko 
Neene a yahii kono e nder ngurdam amen a yaltataa!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Inna lillahi wa inna ilayhi raji oune

Ecrit par: user (Invit ) le 25-01-2010 23:56

Inna lillahi wa inna ilayhi raji oune 
Yo Allah yourmo mo yafomo, Yo Dioude modie ndiabome

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: konte (Invit ) le 08-02-2010 13:19

mbodo nelduma duwaaw jinnaado men deebo yo alla yurmomo yaf00m0 yo njuude mojje njabbo mo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MIDO NULDA DUWAAWU

Ecrit par: SULEYMAAN DEM JAMAA ALWAALI (Invit ) le 15-08-2010 10:44

Ko Joomiraado mojjo wiy "Neddo kala wattinta ko maayde" yo tawu ko toon 6urani mo gaay to ummii ga yo  
joomirado jurmotoodo jaafotoodo o wadan mo toon fooftorde 6uu6nde kanko e dentaangal 6e o tawi tonn e tawoo6e mo toon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

debbo kuldo alla ruttiima to aljannaaji.

Ecrit par: yero beye thioubalele lao (Invit ) le 23-11-2010 11:41

bandiraabe min njetti alla nde neene sinna rokki min needi ndi nganndudaa kala do min njaari min teddat.o yamiri yo suukaabe doofto mawbe, yo mawbe njurmo sujaabe.ko miin tan waawi seedtaade nguurndam oo debbo kuldo alla.minen koddi galle gooto.ko kalasal galle tan seerndi min.onaagaama aan alla jom fof nde njuutnata balde besngu makko.mi waawa waasde haalde e naagaade alla nde yurmorto yaafo goggo kemmbu julla mo sukaabe wuro wiyatno buula.ko debbo beldo moyyo.yo alla buubnu yiye bee rewbewonnoobe suddiibe baaba amen malal saar kadi o juutna battane makko.on njaaraama.ko miin yero beey bii sammba kudi beey

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaaroore fayde e Yero Kummba Yero

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 23-11-2010 14:54

A jaaraama no feewi Yero, 
Ko Kaal-ɗaa ko ko goonga tigi. Neen'am ena joginoo yiɗde e moƴƴere fayde e kala mo o anndi. Ko o musidɗo sukaaɓe, koolaaɗo mawɓe o wonnoo. So wonaa dewal Alla e saakde jam e moƴƴere alaa ko o anndiraano. En mbaasii ɗoo tigi jinnaaɗo! 
Googgo kadi ko neɗɗo joginooɗo hakkille tigi no wuurdi e banndum'en. Tigi tigi galle oo yeewii no feewi sabu ɓee rewɓe ɗiɗo ɓe lomtotooako! Baaba noon ena selli ena e jam. Eɗen nduwoo nde o heɓata duuɓi teemedere haa yawta, tawa ko e cellal ɓanndu e hakkille fof. 
Seydi Beey, a ruttaama duwaawu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: amadou sy r t s (Invit ) le 21-01-2011 16:42

yoo allah jom yurmeende oo yo o yurmo yurmoo maaybe juulbe yaafoomo yaafoo juulbe kala .gido aduna ko nii mo moni kala ina sabbii ngun nalngu .yoo toon won fooftorde makko yaa ko joomiraado yidi nulaado men mohamed

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duaum

Ecrit par: Ba (Invit ) le 14-02-2012 14:38

yo ALLAH YURMEDUM YAFO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

toraade

Ecrit par: kodda fulɓe (Invit ) le 29-03-2012 17:51

ko adii kala ko wiyde ustaare neene o hannde, ko yeru yumma goppuɗo baayeeji.kono ɓooyde mo e leydi leñol ngol wonaa ko ine yejjita mo,ngati o wuurii dariiɗo o maayii dariiɗo.ɗum noon kodda fulɓe ine toranoo leñol ngol,sibu ustaare nde ko denndaangal fulɓe njahra neene o.wonaa Ibrahiima saar tan ɗum eɗen,nduwoo:yoo geno yurmo yaafo maa,juuɗe moƴƴe ɓe njaɓɓoro maa,to aljanna wonaa hoɗorde maa,weendu kawsara wonaa lootidu maa,faatimta bintu raasullaahi wona koddiiɗo maa,barke maa rufa e ɓesngu maa.aamiin!!!!!!!!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: kane oumar (Invit ) le 29-12-2012 15:48

yoo alla yurmomo yaa foomo yoo barke makko heddo e besngumakko yo toon won fooftorde makoo yaa allah

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 78 de 78 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
A9U     OWQ   
I M  M  8 X  J1B
T K  DYJ  IOI   
P J  1  H B  R2D
161     X6J   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥