NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
168 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


ousmane hammadi
Moyenne:
Clics:30624
Wangaadé Yonti
Moyenne:
Clics:2468
Binta Laly
Moyenne:
Clics:2443

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

Tappirde Pulaar-Fulfulde seŋotoonde: Daawal ɗeɓɓannde siynaama!

News >> Nouvelles technologies

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi

News >> Langue et linguistique Pulaar

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e…

Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

TSuite...

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 06-05-2012 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 06-04-2010 18:51

Pages vues : 18628    

Publié dans : Pulaar e ganndal ɗemɗe, Jeux de mots et d'esprit


Image Colftal ngaanndi, ena anndaa, jeyaa e ko ɓuri hannde waawde tiiɗtinde jaŋde e miijo e pulaar, foti ko ciifti, tinndi walla gaanti. Kono haa jooni to baŋnge binndol ena ŋakka ko addanta fulɓe ɗoofde jubbi mum'en Alla e saɗeende! Ko ɗum waɗi Pulaagu.com ena addano-en sahaa kala ko ena gaannta, ena aanna hakkillaaji men, ngati ko ena hawjina gilɗi ko'e men! Tigilde ndee hannde ko Lihduɓe nde inniraa sabu maɓɓe mammude e ñaamde, haa teeŋti e ko ɓe ɓuri yiɗde koo, mi yejjitii nih no wiyetee!

Hol no tigilde ndee jiiɓtortee? Ena weeɓi, ena saɗti so tawii ko yiɗde kadi ɓeydaade aannude on! Waɗi nde weeɓde ko kelmeendi ñalnde kala. Ko geɗe ɗe nganndu-ɗen, ngoow-ɗen sabu ko e nguurndam men woni. Ɗum ko ñaamateeri walla kala ko ena goñja walla ena waƴƴa e barmeeji men. Miɗo anndi Sohsohɓe puɗɗiima summbude Alla e hakkillaaji maɓɓe ɗii soomdeede e ñaamde! Kono ngaree gaay mi haalana-on: wonaa ko ranwi fof muuɗee! Tigilde ndee naamnii ko miijtaare seeɓnde e teeyre sabu ciforɗe ɗee ena njoopoo geɗe keewɗe hay so eɗen nganndi ko geɗe ñaameteeɗe. Ngati so wona muddiɗɓe wayɓe hono Haadii Aan walla Katante Leñol Kan, alaa doŋkoowo tan haa wona jiiɓtude tigilde ndee. Ɗum noon konngol am heen ta ko njahree jamjam, mbaason haaɓde sabu miɗo heewi wiyde wonde "ganndal wayi ko hono ngesa faataato nih, ena waawi irde haa heewa kono mu asaani kala muuɗataa".

So on njiiɓtii tigilde ndee, hol no nganndirton feewii? En weeɓi. On ndoboto e uubre "Yuurnito" ngam ƴewde so konnguɗi mon ɗii kala njaɓaama. Kono nganndee on mbaawaa danndude golle mon e tigilde ndee e lowre ndee. Kala nde ngoppu-ɗon tigilde ndee, njahɗon, so on ngartii maa puɗɗito-ɗon. Kono feere ena woodi ngam siiftorde kelme ɗe naatnu-ɗon ɗee. On nattoto hello ngoo: ndobo-ɗee e Tappirde mon "Imp.écr" so tappirde farayseere walla "Print Screen" so tawii ko tappire engeleere. Caggal ɗum, udditee "Paint", njahon to dosu (menu) Edition>Coller (walla Paste) nde ndanndon: Fichier>Enregister (File>Save e engeleere).

Hoto njejjitee kala nde njiɗ-ɗon jokkondirde e amen, noddee Farayse +33 977 218 258 walla neldon imeel to Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir .

On njaaraama

Kuɗil Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : tigilde, mots croisés en pulaar, fulfulde crosswords, coftal ngaanndi


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 9 de 9 commentaires

ko golle 6uri haala

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 07-04-2010 02:11

seydi sarr ajaraama no feewi ellee ko min ngon.daa e wallu di maa en njokko ndir so geno haaji mbodo wii yoo alla sellin doo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Abuu Jaañ...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 07-04-2010 14:23

Mi salminii-ma kaaɗdi salminaango. Kala beltotooɗo e jiintude tigilde ndee ena ɓeydana-min softeende jokkude e ɗee golle. So Alla jaɓii fayi ko yeeso. A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mawnde

Ecrit par: Demmba jeewo wan mo jowol (Invit ) le 10-04-2010 07:33

seydi saar nyamoowo nyebbe yo alla sellin doole hebbi ma hono ma en e lenyol fulbe yimbe ina teski ma nofeewi jokku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 10-04-2010 10:07

Mi salminii-on etee miɗo yetta-on e jowe mon. Kono miɗo yiɗi kadi anndude ɓaawo weltaare mon, hol ko paam-ɗon e tigilde ndee? Mbar on njiiɓtii-nde walla? Hol caɗeele keɓ-ɗon e mayre? 
Ko ɗum adda,ta-min ɓeydude moƴƴinde golle men. 
Calminaali fayde e mon!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TIGILDE

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 10-04-2010 11:32

Tigilde ndee waɗii faayiida,sabu nde ittii yeeweende,nde ustii miijooji aduna ɗi ngasataa ɗi,nde hoybinii ŋoŋɗi e gite amen.kadi seydi saar, yaa anndu ngonɗaa koy janngin'de leñol ngol,ngam kala ƴellitiiɗo e tigilde nde,maa o anndu konngol fof e pulaar no foti alkulle waɗata,o annda kadi konnguɗi dennduɗi fedde e nder ngaddiin he,soo teskiima,faamde-mo ɗaɗol konngol ina feeña heen,sabu soo winndii no haaldeteeni,omo maŋki addude ɗaɗol ngol,soo ruttiima e ƴeewtor he, maa feññinanmo ɗaɗol maŋku ngol ngol.kala baaɗo no am,yiitude tigilde nde 100%tawa koy nder sahaa mo rokkaa o weeɓaani,kono tan yoo jukku e yiɗde yiitude fof,ngam honko woni heen- ko wonaa yiitu ndee tan.e miio am- ganndal ina heen,ganndal noon woppetaake welsintaake. a jaaraama saar ,jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jihaad ina wazzi

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 10-04-2010 12:50

njogi taaje ke6aama laabi peraama dimaazi ka66aama sagataa6e suus6e darii6e dadii6e fondu6e kaso e kasanka lommbi koyze e alkabeeje 6e njootiimay keeceeje dimaazi seyi saar jam jam yidde ma e anniya ma e golle ma e ngol dimol e lexxi ko yoo 6amto ko zuum saabi hare ma jamma e ñalawma subaka ekikiize ngam yoo pulaar winnde tawa a haa6ata atampata ñande kala aza adda ko ina nafta leñol ngol ko zuum wazi ndee tigilde cagal nde tiggidmi nde hay cazeele goote mi dañaani heen sowonaa 6eydani kam ngartam sabu konde maayo ganndal so paan njogi za walla siwo a xoogat ngoppa maayo tawo hay dara ustaaki emum ceerno ibraahiima ko min mbiyat maa tan ko yaa jokku golle kadi paama ko mbazatako min nangi raani zum bolle puuyze sabu wonaa sara e amen nguura ko heewi sabu ngurndam ma ko nafoore pergite mba puujooje yaafuya za66aama kuzol usmaan gaajo mo gudduze nduyet6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaarooje fayde e Usmaan Gaajo

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 10-04-2010 13:25

A jaaraama goɗo. Haala maa ena yooɗi, ena weli. Golle ko yeeso tan payi ko heddii koo so nguurndam e cellal ena ñiiɓi e men. 
Maa tigille goɗɗe ngar ko leelaani. 
Calminaali.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Remerciement

Ecrit par: sow (Invit ) le 26-05-2010 09:43

Ko weltaare tan woni ko woodi. Yoo Allah hebbin hono mon en.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saɗi

Ecrit par: diop (Invit ) le 18-07-2011 23:10

tigille kelme ɗe ko yeewtirde gannde 
mbele ina waɗi jolooɓe e ndee tufnde kala ñalawma  
walla kala lewru sabu ko golle mawɗe  
kadi ko duttoɗe ganni men e miijo am palalteeje ɗe 
yo o waɗe pecce ɗiɗi 64 ɗe waɗee doge ɗiɗi 32 
so yaajeende dañaama fof waɗee mbele ina softina e 
 
Seydi saar 
yo o GENE SEMMBIN 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 9 de 9 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
4E3     M3N   
G   2  M O  1E7
J7J  Q9W  S R   
 W  T  H 4  FEI
RDT     5QT   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < MBooy 2023 > »
A M N N M H D
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NIIWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu

Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥