NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-06-2013 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 03-06-2013 20:58

Pages vues : 26232    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
E
n ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko Yuɓɓo Huumnungo dognoongu cinnde Smartphones ngo Fondation Mozilla jogori yaltine ɗoo e lebbi seeɗa. Alla hokkii-en fartaŋŋe mawɗo neldeede e cinnde ɗee ngam naatnude heen Pulaar oo, kadi ƴeewndoo no ɗemngal men naatniraa e maggel.
Eɗen ciiftora wonde en njahiino Afrik Bŋ Worgo e darorɗe hitaande ndee ngam tawtoreede kawral mawngal ngal ANLoc yuɓɓini toon. Kawral ngal golliima geɗe keewɗe baɗte kelmeendi gannde kese e nder Afrik, kadi peeje cosaa toon no ɗemɗe ɗee mbaawirta naatneede e kala masiŋ ngam Afriknaaɓe kuutoroo tawa wonaa e ɗemɗe jiggaaɗe ɗee. Ko toon ngadi-ɗen heɓde fartaŋŋe hollirde Pulaar e ñemmbiitorde Firefox OS (Emulateur). Widewoo oo ena e calol men Youtube gila ndeen. Waɗi en huutoraade ñemmbitorde ndee ko cinndel woodaano oon sahaa tawa ena waawa aafeede Firefox OS. On saŋŋa iwii sabu galle gooto espaañnaajo ena wiyee Geesphone tafii cinnde ɗiɗi keeraniiɗi topayɓe Firefox OS: Peak e Keon.
En keɓii e cinnde Keon ɗee yeruuji ɗiɗi ɗi Mozilla neldi-mi sabu gollanaade ɗemɗe ɗee ɗiɗi: Pulaar e Farayseere. Gollotooɓe e Yuɓɓo ngoo kala puɗɗiima heɓde cinnde mum'en kono ngal yaltaani tawo e jeere ndee sabu haa joni ko e topayru wonaa. Ko ɗuum waɗi ɗee cinnde ko coktaaɗe haa laaɓi, kala ko min mbelaa min mbaɗat heen. Wadde yande hawrii e tellaade sabu ɓurii hitaande hannde ko eɗen kippii e golle Pulaar ɗee ngam cinndel ngel waawa loowde ɗemngal men. Nde cinndel ngel ari, ceŋ-mi ngel e ordinateer am baɗɗo yuɓɓo Linux ngoo. Puɗɗii-mi coodrumaa-mi cooɗtumaa-mi oo, min ngoni e waɗdude "akal-"akal" haa min korhorti. Naatnu-mi ginol "$ adb shell start b2g" e nder ginorde ndee, kaa njiiɓiika noddi gasirde loowgol Pulaar e cinndel ngel. Jooni o wiyi yo mi hutmitin... Ɓanndu nduu woni e mooƴde, warñeende woni e walde e tiinde no gite caamaaba! Image
Musidɓe tedduɓe cinndel ngel hurmitii, musidɓe tedduɓe, ɗoo e ko jaasi hojom, mi wontat aadee gadiiɗo yiyde cinndel e Pulaar e winndere ndee. Ko oo fartaŋŋe teddi e hakkille, kaŋko hulɓinii sabu majjum wonde daawal mawngal e daartol ɗemngal men. Miijo woni e weɗaade, kisa maa taw nih ngon-mi ko e holɗude! Alaa, banndiraaɓe o hurmii, banndiraaɓe cinndel ngel hurmii... Ngel adii wiyde-mi ko "suɓo ɗemngal maa". Mbiy-mi "Pulaar-Fulfulde", ngel holli Pulaar, labii-mi, Pulaar ari, wiy "yeeso", yo min ɓennu yeeso ngam teeltaade cinndel ngel, woni mi suɓo diiwaan waktu mo ngon-mi, mi suɓoo resoo am, mi hurmina keɓe e geɗe kala ɗe coklu-mi heertinde. Musidɓe tedduɓe mi hoyɗaani, peɗeeli am ngoni ko e dobaade cinndel Pulaar, gadanel e daartol. Ko Alla woni tigi baawɗo, ko Kaŋko tigi waɗi ɗuum haa newii. En jettii Alla!
Firefox OS ena addi kesamhesamaagu njogorngu ɓulɓitde kaake e weeyo karallaagal cinnde. Waɗi noon ko addude gannde e juɓɓe kese e nder topayru weeyooji cinndi. Eɗen nganndi Apple walla Microsoft en kala njogii ko kod mo njeyi, keeriiɗo, kuutortooɗo karallaagal ngal ɓe tafi kaɓe e koye maɓɓe. Ɗuum ena yuɓɓi, ena waawi kadi jogaade faayiida, kono wonaa golle udditiiɗe. Kala ko mbaɗataa, ma ɓe njamir-maa sabu ko kamɓe njeyi fii maɓɓe! Firefox OS huutortoo ko karallaagal geese goodnongal ngam dognude cinnde. Firti ko huunde kala ko woni e cinndel ngel, ummii ko e teknologii HTML5, CSS3 e Javascript. Ɗee geɗe tati ngoni hannde ko dogata e lowe geese keewɗe. Wadde hannde, so Mozilla addii teknologii geese e nder cinnde, firti ko kala baawɗo topanaade geese ena waawi topanaade cinnde. Faandaare Mozilla ko weeɓtinde topagol haa gooto kala ena waawa tafde jaaɓɗe, tawde kod kuutorteeɗo oo wonaa ko suuɗii, ko mooftaa, ko jeyaa no IOS walla Android.

Woni ko yiɗaa e cinnde hannde ko yoo mbeeɓ, udditoo, kadi ngadda kesamhesamaagu. Ko Firefox OS woni Yuɓɓo adiingo naatnude ngaal hakilantaagal e tafgol e dognugol cinnde: ena udditii (waawi topoo), ena weeɓi (teknologii goowaaɗo), ena addi kasamhesamaagu woni renndinde dinndeeje geese e beelne ɗo gootel.
Caggal nde peeri-ɗen e maayo karallaagal gannde gaanndi toowngal, ngarten e Pulaar ngam famminde renndo ngoo to huccaa caggal nde cinndel ngel yalti e mbaydi ƴeewndo, wonande gollotooɓe heen. Ko adii fof hoto noddee jooni oɗon naamnoo ɗo heɓetee sabu yaltaani tawo. Ɗuum haɗataa kala baawɗo yiyde cinndel ngel min ngoɗaako hollude ɗum, mema, hiña dosi ɗii, walla nih noddira ngel! So ɗuum ɓennii, tawde Mozilla feraaki milioŋaaji ngam topaade kod Firefox OS, cinnde aafaaɗe yuɓɓo ngoo kala ko cinnde beewɗe to bannge njaru. Mozilla goongɗinaani wonde cinndel ena foti jarde ujunnaaji cappanɗe saka teemedde. Ko ɗum waɗi cinndel ngel waɗanaa ko jeereeji doŋe ummotooɗe wano Amerik Bŋ Worgo, Afrik e Asiyaa. E ɗiin diiwanuuji, yimɓe ena keewi kono ngalu alaa ko neɗɗo ena itta kaalis keewɗo ena waɗa e cinndel. Ngati ko ndeen jeere Firefox OS toppata tuma nde fuɗɗotoo yaltude: Beresiil, Aesantiin ekn...Image
Afrik kadi ko nokku cinndel tigi sabu kaɓirɗi diiñiiɗi mbelaani jogaade e nokkuuji men. Gooto kala e kaɓirgol mum ɓuri jogaade ordinateer gooto. Kadi, e doŋre Afrik ndee, 50% yimɓe ɓee njahrata ko e duuɓi sappo e joyi fayi les. Ndeke Afrik no nokku mo cinndel njogii geɗal noo feewi. Firefox OS alaa e sago hiisoo ɗuum. Ko ɗum waɗi Pulaar woni ɗemngal Afrik gadanal naatngal e yuɓɓo ngoo. Ko doole men e pellital men njahdi e weleede Alla nde ɗuum waawi aamnaade. Renndo goo kala no diidorinoo ena eeraa nde lollinta kabaaru oo, holla heen katojinal mum, holla heen weytaare mum sabu maa wood leyɗeele ɗo añɓe ɗemngal ngal njogori etaade waɗde leɗɗe e biifi men o tuubakooɓe mbiyrata nih. Hay so mi ɗosaani-on yiytere oɗon paama.
Cinnde ɗee wonaa ɗuum tan yaltoyta ɗoo e ɓooyde! Banndiraaɓe ko weytaare mawnde anndinde on wonde taable (tablet) ena e laawol. Hol miijinooɗo hojom wonde maa tam cinndel tawa fof ko e Pulaar saka noon taable no woorunoo. Mi heɓaani tawo taable ɗee kono ko haŋko majje gadiiɗe njaltinaa. Ko galle gooto sinuwaajo ena wiyee Foxconn tafi taable gadane jogorɗe aafde Pulaar haa timma. Ɗuum kadi nattii koyɗol, wontii janngo ɓadiiɗo.
Oɗon nganndi kadi min keewaani ñootde wuute jooɗɗo, min ɓoornoo emin tuurda e renndo ngoo. Alaa! Kala nde min ñooti labaaɗo, min ndokkat renndo ngoo yoo ɓoorno, min ngona kadi a fewjude goɗɗum. Wadde onon wiyooɓe mbiy-mi, wiy-mi e wiymaa-mi, ndehee, ɗuum ko teddungel mom. Min paytii e golle...

Kuɗol Ibraahiima  Saar
Hooreejo Pulaagu.com

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


{mosloadposition disclaimer


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : firefox os, geeksphone, mozilla, pulaar, html5, css3, javascript, portable en pulaar, tablettre en pulaar, android, firefox


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5C8     E2T   
F   B   K  QTH
TSB  AN1  Y7T   
 J  L   9  STE
A2T     L9M   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥