NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Monza Mauritanie
Moyenne:
Clics:4458
Baaba Maal - Acoustic Live
Moyenne:
Clics:18928
Music video: Stop Sida!
Moyenne:
Clics:5111
Yerel
Moyenne:
Clics:4425

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

Tappirde Pulaar-Fulfulde seŋotoonde: Daawal ɗeɓɓannde siynaama!

News >> Nouvelles technologies

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi

News >> Langue et linguistique Pulaar

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e…

Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

TSuite...

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-11-2017 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 30-11-2017 17:17

Pages vues : 16256    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
K
o e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e jeenay! Hannde e oo ñalawma.Mawluuda tedduɗo, ko njeenaari toowndi renndo Fulɓe keɓi ummoraade e Bismedia Pte Ltd, kompoñe jooɗiiɗo to Sinngapuur. Muslim Pro ko jaaɓngal dokkowal Juulɓe waktuuji njuulu ceeɓɗi ɗo ɓe mbaawi wonde kala tawa ena tugnii e nokuure wonaande ndee. Ngal aawtaama ko ɓurii laabi 45 milioŋ e leyɗeele 226.
Hakke milioŋaaji 10 ena kuutoroo ngal. Ngati ko jaaɓngal gonngal e ɓeydaade lollude ñalnde kala. Woorti waktuuji njuulu, Muslim Pro ena waɗi fannuuji goɗɗi keewɗi teeŋti e yiytorde Ĝibla, Haatumeere Lislaam, Duwawuuji e Hiisorde Asakal.
Ko e lewru Morso 2017 jokkondiral heɓaa e Bitsmedia ngam ɗaɓɓude gollodaade e maɓɓe e jaaɓngal Muslim Pro ngal. Eɗen nganndi keewal Fulɓe e winndere ndee fuɗɗiima anndeede tigi e nokkuuji pewjorɗi toowɗi geɗe gannde kese e kumpite. Yanti heen kadi Fulɓe ena nganndiraa wonde juulɓe kañum'en fof e kuuɓal, hay sinno ena nanee seeɗa won ɗo ɓe ngonti katolik en! Haɗataa, so a wiyi Pullo tan, ko Lislaam woni diine mum.
Bitsmedia ɗaɓɓii wonde yoo jaaɓngal mum ɓurngal lollude waɗte e Pulaar. Golle ɗee meeɗaani saakteede kono ko heen wonanoo ɗii lebbi fof. Tawde en ngonaa fannuyaŋkooɓe diine, ballal ɗaɓɓaama e galleeji e hohoowɓe diine ngam golle ɗee ñiiɓa e cellal kam e saarɗiiji diine oo. Ko heewi e firooji, ko diisnondiral e maɓɓe weeɓtini ɗum'en. Ɗum noon hay so en limtaani inɗe maɓɓe, ɓe njettaama kaaɗdi, kadi ɓe teddiniraama jaltugol jaaɓngal ngal e Pulaar.
Baɗtugol Muslim Pro e Pulaar wonaa ko weeɓi sabu Pulaar alaa tawo e Android e iOS fof. Wadde, so a yiɗii waɗtude Muslim Pro maa e Pulaar, a yahat to teelte toh,.cuɓo-ɗaa ɗemngal Pulaar (Teelte>Ɗemngal>Pulaar).
Golle jaaɓngal ngal e Pulaar ena wayi no jooni puɗɗii nih. Eɗen cokli firo Qur'aana timmungo ngam ɓeydee e maggal. Kadi, sahaa sahaa maa yiye ko wonaa e Pulaar, waɗata noon ko Android walla iOS alaa e Pulaar tawo. Ko toon huccaa noon so Alla jaɓii.
Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar, ko enen njeyi ɗee golle. Oɗon ñaagaa nge ngaawtoto-ɗon jaaɓngal ngal e keewal to Play Store (Android) e App Store (iOS). Hoto njejjitee kadi waɗde toon yowre e no njiyru-ɗon jaaɓngal ngal, nfokkon-nde koode joyi so ena henanii on.
So ɗum ɓennii, miɗo hokkira koduuji keewɗi ngam daaƴtude yamre Premium ndee, kayre ɓuri heewde fannuuji. So ɗum alaa neɗɗo ena waawi soodde. Waɗɗaaki soodde sabu Muslim Pro ko dokkal. Jiɗɗo fannuuji ɓurɗi heewde e himmude ɗii foti ko heɓde yamre Premium ndee. Kala binnduɗo yowre ɗoo e Pulaagu, lollini winndannde ndee e Facebook maa jeye e kuraaje ɗee ngam heɓde kod daaƴtirɗo fannuuji Premium ɗii.
Mawluuda malaaka fayde e mon!
Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
Hooreejo Pulaagu.com


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya. 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : muslim pro, diina lislaam, application islam, horaires de prière, waktuuji njuulu, prayer times fulfulde, pulaar prière


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Jaaraama

Ecrit par: Barouly (Membre ) le 02-12-2017 07:39

A jaaraama Saar, maa min ndogan toon so weeyo amen jaɓii, yoo Alla sellin semmbina

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
KUB     T8R   
J   9   4  LE7
O64  1CH  CXL   
 S  L  K   TKI
P8E     TQW   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilto 2023 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NIIWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu

Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥