NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Lamtooro
Moyenne:
Clics:2528
Baaba Maal - Acoustic Live
Moyenne:
Clics:18928
Music video: Stop Sida!
Moyenne:
Clics:5111
Benza 30 ans d´inactivité
Moyenne:
Clics:4166
sow poulo jerry
Moyenne:
Clics:2999

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

Tappirde Pulaar-Fulfulde seŋotoonde: Daawal ɗeɓɓannde siynaama!

News >> Nouvelles technologies

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi

News >> Langue et linguistique Pulaar

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e…

Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

TSuite...

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-04-2018 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 18-04-2018 00:00

Pages vues : 16755    

Publié dans : Les News, Diina


Image
M
usidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi. Banndiraaɓe juulɓe wonɓe e jookli nay winndere ndee kala, mi jowtii on timmungo, wondungo e duwaawu nde jam Alla duumotoo e mon, onon e satiiɓe, wondiiɓe, hoɗdiiɓe e jiidaaɓe kala.
Tuma fof mo ɓam-mi kuɗol am e innde hooreejo lowre men Pulaagu ndee, heewi ko wonde sabaabu nde geɗe tiiɗɗe. Hannde kadi miɗo adda e mon kabaaru ɓuri jolal waalo tiiɗde. Oon woni puɗɗagol yontere mawnde nde lowre ndee mawninta golle e darnde ceerno men tedduɗo, daraniiɗo ganndal Alla e dewal mum, oon woni Ceerno Maajakatee Kah to Aañam Siwol.
Ko adii fof en ñaagiima renndo ngoo fof diwaawu nde Alla hokkata en fuɗɗoraade Bismillaahi 'Rahmaani 'Rahiim, ngayniren Alhamdu Lillaahi Rabbil Aalamiin.Ko e yontere mawnde paaɗen tuggude e hannde Naasaande 19 lewru Seeɗto ndu ngon-ɗen duu haa ñalnde Njeslaare 25 lewru nduu. 
Waasataa enen kala eɗen nganndi ko e ndee yontere Ziyaara mawɗo mo renndo juulɓe fof waɗanta oo kalifa tedduɗo waɗetee. Hikka ko.ñalnde 21 lewru nduu jaggaa ngam kawral almuɓɓe, yiɗɓe e teddinɓe ceerno Maajakatee Kah toon to wuro men Aañam Siwol. Waɗii hannde duuɓi limlimtinɗi ko Ziyaara oo waɗetee haa hannde ena yahra e 25 ɓo! Maa min ngaddan renndo ngoo kala humpito baɗte njuɓɓudi ñalɗi ɗii, e no golle ɗee lelniraa tuggude e sabaka ñalnde Mawnde 20 ndee haa nde kawral ngal wortetee ñalnde Hoore-Biir 21 ndee.
Kono enen fof e yiɗde anndude njuɓɓudi ndii no jogori yahrude, ɓurɗen hannde hatojinde ko siftineede holi oo kalifa gonɗo sabaabu renndo men ena ummoo e nokkuuji kala ngam tawtoyde mo toon to Siwol hitaande kala. Ma en njubbu e ngurndam makko ngam anndinde banndiraaɓe fof ɗo o heedi en to bannde mawninde Alla a saakde ganndal deftere Alla ndee.
Eɗen nganndi ko Ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta mo Madiina Gunaas woni fofof makko. Etee kala ko o waɗi to bannge diine oo e dewal Alla, gila e ɓaarnude ko ena abboo e teemedde joy almuudo haa e hokkude laawol ngol ujunaaje neɗɗo, ko e yamiroore ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta. Ko noon kadi o heɓiri yamiroore to ceeeno Ahmadu Boyinaaji, ko noon kadi e ceerno Muhammadul Mansuur, e woɗɓe ɓe en mbaawaa limtude. Ɓee hilifaaɓe tedduɓe fof omo renbdini moƴƴe e teddule mum'en e ɓernde makko, kaŋko ceerno Maajakatee Kah. Ko o neɗɗo Alla, ko o duuɗiiɗo, ko o suufiyaŋke denndinɗo jokkere enɗam e kaaraysiraagal waɗi ɗum fiɓnde hakkunde mum e juulɓe.
Ceerno Maajakatee Kah ko e Fuuta tan jooɗii. Ko ɗoon e Siwol o woni gila o arti e wuro hee e hitaande 1985. Ko tuma nde o jooɗii Maatam omo huufi almuɓɓe makko omo janngina, Alla waɗi hakkunde makko e ceerno Saamasa. Oon sahaa tawi ko suka. Ko ɗum waɗi ena teskaa e Ziyaara hitaande fof, naatde ceerno Saamasa e jooɗnde ndee ko huunde mawnde. Kadi nde o ɓami konngol fof, faamete hakkunde makko e ceerno Maajakatee ko Alla tiiɗni ɗum.
Musidɓe tedduɓe, on njiyi no min mbayi reerɗude e jokkude haalande on golle e balle oo kalifa tedduɗo. Waɗi noon ko anndude winndannde wootere famɗanii ɗum. Ko ɗum waɗi amin ndokka on aadi-bil-aadi tuggude hannde ngam addande on seeɗa e ko min nganndi e keewɗe makko, moƴƴe makko e yiɗde makko Alla. Enen ngonndi so Alla jaɓii haa yontere ndee wortee. Amin ñaagii nde gooto e mon kala addata heen ballal mum, foti ko yowre, seedantaagal walla duwaawu, alaa ko min njawi.

Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
Hooreejo Groupe Pulaagu
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5NM     G    
 W  K  T Y  YFW
 Q  UQK  ISD   
 T  O   1  I8T
 K      8   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilto 2023 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NIIWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu

Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥