NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Sunaare Jibinat Nimse 2
Moyenne:
Clics:5932
les filles du bled
Moyenne:
Clics:2818
Baaba Maal - Cherie
Moyenne:
Clics:2677

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 28-04-2018 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 28-04-2018 12:19

Pages vues : 11077    

Publié dans : Les News, Diina


Image
G
eno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗaa e nguu ñalngu teddungu toon to Aañam Siwol. Hoɓɓe ummiiɓe baŋ-yoo-baŋ, gila ɗoon e falnde hee haa Dakaar, Nuaksoot, njaɓɓaa ko ńalnde Mawnde 20 Seeɗto ndee, woni jofnde Ziyaara o.  Ñalnde heen ɓe ñalli ko arde eɓe naata wuro ngoo. Yoga e waali-wuro en ɓee ko e jaɓɓungal maɓɓe ñalli.
Ko e kikiiɗe ñamnde Mawnde ndee takkosaan juulaa ɗoon ɗo dental Alhajji Muhammadu Saydu ɗoo. Yoga e hoɓɓe e almuɓɓe arnooɓe njuuli ɗo galle ceerno Maajalatee ɗoo takkosaan e Futuro. Ko ɗoo kadi waɗaa wajiifa e Asurul Jumu'ati. Kala heen ɗo njah-ɗaa e ɗii nokkuuji ɗiɗi, cikkataa ko yimɓe ɓee fof ko ɗoon ngoni, fotde keewal yimɓe ɓee maasha'Allah.
Caggal Asuru e kiraaɗe, hirde mawnde ndee feɗɗaa hedde hoore-jamma woni miniwi. Hiirde ndee yehii haa waktuuji 3 jamma e ɗowngol ceerno Saydu Kan. Geɗe tiiɗɗe sanne kaalaama e hiirnde ndee. Ceerno Aliw Bah mo Tareeji yeewtii toon yeewtere mawnde e ceerno Maajakatee Kah. Ceerno Seek Umar Kan mo Aañam Siwol kadi yeewtii yeewtere ceerno Maajakatee no feewi.
Image
Yimɓe ngarii e keewal
Zaa'ira en mawɓe tawaaama, ko wayi no ceerno Gammbi Saar mo Ɓokki Saaraŋkooɓe, ceerno Manaama Joop'en. Kamɓe fof ɓe mbaɗii heen ko yooɗ,  hakke baawɗe maɓɓe.
Hiirde ndee seedaama e kuuɓal ko hiirde alɗunde, tesketeende e ziyaruuji ɗii.
Ñalnde weeti Hoore-Biir 21, tuggi w8 suɓaka, ko ndeen daahiraaji garnooɗi ɗii fof puɗɗii jaɓɓeede. Ko ceerno Hasan Sow e ceerno Ahmadu Ɗaahara Jah e ceerno Mammadu Kah, ɓiyi ceerno Maajakatee afo oo, e ceerno Seek Kah, miñi mum ceerno Maajakatee, kaŋko woni mawɗo galle oo hannde. Ɓe njiyondirii e daahiraaji ɗii kala, ɓe njeewtidii e maɓɓe kadi ɓe moƴƴondirii e maɓɓe e barke Alla e baawɗe mum.
Caggal ɗuum, tuggude e w10, silkeeji ɗii puɗɗaa waɗeede e ɗowgol sariif Muhammadul Zawaal Haydara mo Ciloñ. Ɗiiɗoo duuɓi tati silkeeji ɗii ko e juuɗe makko waɗaa, ko kaŋko ɓesngu ceerno Maajakatee halfini taw ko e suɓngo ceerno Hammee Ceerno e hoore mum. Silkeeji jeenay mbaɗaama, yanti e ko fuɗɗinoo waɗeede koo, fof hawri 77 Kaamiil ko janngaa e Ziyaara oo e kuuɓal taw ko e uddirgol ceerno Ibraahiima Lih mo Ngijilon e ceerno Umar Añ  mo Gaawol, ɓee fof ko e almuɓɓe ceerno Maajakatee.
Image
Ceerno Saamasa
Caggal nde duwaa e tawtoreede mawɓe ɓee fof, ko ɗoon wonaa ena janngee, ena yeewtee haa hedde w13. Ko ndeen denndaangal almuɓɓe ceerno Maajakatee, ɓe o janngini, kawri ngam yeewtude, tonngude alhaaliiji mum'en kala; ɓe njeewtidi, ɓe ittondiri kumpaaj haa waktu tisubaar oo heedi. Ko ndeen juulaa, fayaa e bottaaje, fooftaa, haa takkosaan yoni. Nde juulaa takkosaan, jeewte mawɗe mbaɗi e ɗowngu ceerno Alhasan Soh, kaŋko e ceerno Ahmadu Ɗaahara Jah e ceerno Seek Wan, kamɓe fof ko ɓe almuɓɓe ceerno Maajakatee. Yanti heen hoɓɓe tedduɓe hono ceerno Faala Sek mo Mogo, haali toon haala moƴƴa baɗte jokkondiral juulɓe e jiɗondiral e moƴƴondiral mum'en. Ceerno Ahmadu Tijjaani mo MBambiloor kadi teskaama e jooɗnde hee. Caggal ɗuum, ko sahaa teeŋtuɗo e Ziyaara oo tuma nde ceerno Saamasa naati jooɗnde ndee. Ko ceerno Hammee Ceerno Kah jaɓɓii-mo to jippunde werlaa toh, kisa jaggi e junngo makko haa o yettii ɗo jooɗnde makko. Ceerno Saamasa haalii toon haala tiiɗka, wonde ɓe ngari ko nootaade Alla e nootaade neɗɗo Alla. Caggal nde o duwii wonde kala ko dañaa ɗoon yoo Alla feccu heen ceerno Maajakatee feccere timmunde, ko heddii koo fecca juulɓe, o wasiyii jokkondiral hakkunde juulɓe, yoo ɓeydo nanngondirde e yiɗondirde, jokkondirde enɗam e faamondirde. Image
Guwerneer mo Maatam kisa ɓami ɗoon konngol. Jagge laamu falnde ndee fof ena tawtoree Ziyaaraaji Siwol ɗii. Kaŋko guwerneer oo arani ɗum ɗoon ko cukko mum, yanti e Perefee Maatam oo e denndaangal sarwisaaji falnde ndee. Ceerno Maajakatee rutti-ɓe konngol e sawto Dipitee Farba ngom. Farba ngom woni jogiiɗo konngol ceerno faade e laamu nguu etee ɗum fuɗɗiima gila Farba naataani e politik. Ko ceerno hokki mo ndeen yamiroore.
Caggal futuro, duwaawu duwaa, hoɓɓe ɗaccitaa. Heddiiɓe ɓee ngoni e waɗde waziifa, ena ndokka laawol ngol. Teskaama ooZiyaara yimɓe ɓee no ngardi e keewal nih meeɗaa yiyeede. Ko noon kadi almuɓɓe e hilifaaɓe keewri. Teleeji mawɗi ɗii fof kadi ngari tawtoreede, RTS, TFM e 2STV fof ngarii.
Ziyaara 2019 taƴaama ñalnde 29 Seeɗto so Alla jaɓii jaabiima. Yoo Alla hawridin en heen.

Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
Doɓindiiɗo konngi ceerno Hammee Cerrno Kah


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.

 
 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa, farba ngom


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
RKA     9B3   
3   D  K D  JAF
T7E  J5W  83Q   
 6  B  L F  SIX
4II     FA3   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥