NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Wanngaade yontii
Moyenne:
Clics:4270
sow poulo jerry
Moyenne:
Clics:2999
POULAR 6
Moyenne:
Clics:3616
Rougaya, haala
Moyenne:
Clics:2550

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

Tappirde Pulaar-Fulfulde seŋotoonde: Daawal ɗeɓɓannde siynaama!

News >> Nouvelles technologies

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi

News >> Langue et linguistique Pulaar

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e…

Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

TSuite...

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


RENNDO: Fedde "Kawral Ngalluure" Saŋe woni ko e jihaadi jaŋde Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-01-2019 )
 

Ecrit par NJAAY SAYDU AAMADU, le 27-01-2019 11:08

Pages vues : 6913    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
F
edde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy) ñalnde 6 duujal 2018. Tiitoonde yeewtere ndee ko Nafoore jaŋde e nder renndo. Yeewtiyaŋke oo ko Gelongal Fuuta lollirɗo Njaay Saydu Aamadu. Yeewtere ndee waɗi ko e tawtoreede ɓesngu diiwaan Saŋe ko wayi Abdarahmaani Siisee, jaayndeyanke Tele Muritani, Alasan Jallo, hooreejo Kawtal, catal Nuwaasot, Mammadu Tengella Bah, cukko hooreejo Kawtal, catal Nuwaasot e ballondiral Goomu Muñal e gardagol Isaa Joop.
Yeewtiyaŋke oo adii tawo joofaade ko firo jaŋde, firo renndo hade makko mutde e dummbugol nafoore jaŋde e nder renndo e uddirde yeewtere ndee wasiyaaji. E wiyde makko : « jaŋde ko mosol ɗo jannginoowo rewdata janngoowo ngam keɓgol ganndal tawi faandaare ndee ko mbele janngoowo oo ina daña huɓindaade kattanɗe walla faayidaaji to bannge pinal walla peertugol hakkille ummoraade e ƴeewnugol, deftingol walla ekkingol, ekn.
Jaŋde rokkata ko ganndal. Ganndal ko fitirla njalbuka, ndiiwtowa niɓɓere humambinnaagal, kaɓoowa e dunndariyankaagal ngam waɗtude neɗɗo jannguɗo oo jamyamo, juumtanɗo renndo. Ende taga mo marde gannde kaqqilinorteeɗe, ɗe hakkille meho tan hattantaa jaggude walla huɓindaade(savoir), ende addana mo waawde siynude walla tabitinde ganndal makko e sato makko e naftoraade ngo (savoir-faire), ende rokka mo waawde wonde e woodde e nder yonta makko e senaade e nguurndam makko (savoir-être).
Ko ɗuum waɗi nde Nelaaɗo Alla(Mjk) faami sirlu e ɓure gonɗe e jaŋde, waɗi eeraango nde yimɓe njanngata, nde ɗaɓɓoyta gannde hay so tawii ko haa Shiin ɗe ngoni».
Haa hannde, e wiyde makko, ko sabu yiɗde feeñninde ɓure jaŋde e ganndal, haaliyaŋkooɓe mbiyi: « So neɗɗo janngii, anndii, ittii, humambinnaagal ko ɓittere walla haa hannde ganndal ko famɗa suura, heewa lammina».
Image
Cr Bah Aamadu Luuti

Jaŋde kadi ne naamndii ko ceerno e almuudo, fannu janngeteeɗo e ɗemngal kuutortengal ngam yettinde ganndal.
To bannge renndo, ko ɗum woni ko o haali heen: «renndo ko leñol. Haade ko renndo aadiyankeewo kaaleten, mbiyen ko yimɓe rentuɓe, ɗooftiiɓe kuule njuɓɓudi ngootiri laaɓtundi, tawa ɓerɗe ɗee e terɗe ɗee ko goote, ngalaa sereendu fawaade e kisal mumen walla faggudu mumen. Gooto fof ina anndi donngal mum, fotde mum e jeyi mum, ina taarii ko jeyaa, ina nuunɗi e ko renndaa. E teskaade wonde renndo waɗi ko fittaandu, ina fooƴa, ina faya, ina sewa, ina ɓuttiɗa, ina ñawa, ina sella, ina wuura, ina maaya, fawaade e jamanuuji yontaaɓe maggo».
Caggal ɗii ɗoo firooji ɗiɗi, o arti ko e tiitoonde ndee walla e mbunndi-mbunndi yeewtere ndee so jumpude e nafoore jaŋde e nder renndo, ko nii o wiyri : «  Jaŋde e nder renndo ina heewi nafoore. Renndooji ndaɗondirta ko e jaŋde. So jannguɓe keewii e Renndo, ngoon wonata ko ɓamtiingo, yahrungo yeeso, nde tawnoo ngo seertat e humambinnaagal, ngo seerta e majjere, ngo laamoo walla ngo hoonoo, hono no Ceerno Maamuudu Jah heewi wiyrude nii. So renndo janngaani nuskat, wonata ko renndo huutorteengo, nde tawnoo ngo yooltotoo ko e dummbuli humambinnaagal e majjere ɓurtunde. Ɗo humambinnaagal e majjere ngoni heege wonat ɗoon, ñawu wonat ɗoon, baasal ne wonat ɗoon. So renndo janngaani, ko jannguɓe woɗɓe ngarata laamoo ngo, keedta e faayidaaji maggo. Ko ɗoon Bookar Wahaabu Wele to Jowol wiyata : « so aɗa ɗacca jatti, yo taw aɗa ɗacca jattiniiɗo. So a ɗaccii jatti, a ɗaccaani jattiniiɗo, jatti maa fandataa ».
Image
Cr. Abdaraamaani Siisee

Ko ɗoon kadi o waɗi eeraange feewde e wiyeteeɓe ko yontaaɓe leñol :
« Mbiy-ɗen, renndo waɗi ko fittaandu, ina fooƴa, ina faya, ina sewa, ina ɓuttiɗa, ina ñawa, ina sella, ina wuura, ina maaya, fawaade e jamanuuji yontaaɓe maggo. Haade faamaama wonde ko jaŋde woni fof, ɗo jaŋde alaa, ɓural wonataa ɗoon, ɗo jaŋde alaa ɓamtaare e kisal ngonataa ɗoon, yo yontaaɓe e hatanteeɓe nokkuuji men, haalooɓe keɗee, fewjanooɓe en, ndarano moƴƴingol jaŋde e nder gure men, hono no Kawral Commune saŋe woni e waɗde nii. Eɗen kuutoroo ɗoo oo fartaŋŋe ngam yettude e jaarde adduɓe miijo ngoo e jaɓɓe rewde ngo tawi ngantinaani, calaaki ngo.
So neɗɗo waɗii ko tiiɗi to bannge moƴƴere, ina haani yetteede ko tiiɗi haa tiiɗɓe tinaaɓe tinda wonde won tiiɗɗo goɗɗo woni e les ndowgu hee.
Ko sukaaɓe ngontoya mawɓe, lomtoytooɓe mawɓe janngo. « Cukalel ko loocol, ɓuƴtatee ko gila ko ngol keccol, so yoorii helat » hono no jimoowo walla haaliyanke gooto wiyrunoo nii.  Ina haani ɓe njannginee, ɓe nehee nehdi moƴƴiri, ɓe ndokkee kaɓɓirɗe ceniiɗe ngam waawde jiiɓtoyde gaggaaji walla pergitte e tiifaaɗe ɗe ɓe kawroyta janngo e nguurndam maɓɓe.
Laamu sarii duɗe, mahii korirɗe waɗii heen haralleeɓe jaŋde gonɗe e les njiimaandi jaagorde jaŋde kono ɗuum ina woɗɗi huuɓtidinde soklaaji renndo ngoo. Alaa e sago ɗanniyankooɓe ɓee e heddiiɓe e gure ɗee ndokkondira juuɗe ngam faabaade ɓesnguuji ɗii woto ɗi kawkude walla laataade dunuuje.
Hanki mo janngaani ina waawnoo ɗannaade, ina waawnoo waɗde geɗe keewɗe kono hannde oo walla e ko fayi arde, ɗuum hittat saɗne. Ñalawma fof garɗo ina nanee walla ina yiyee ko teeŋtinta ndeen saɗteende ».Image
Wasiyaaji
To bannge wasiyaaji, mbiyen Ɓesngu Commune Saŋe Loobaali, yo jokku tiiɗnaare. Yo ɓe ɓeydu tiiɗnaare e rewindaade e huufde sukaaɓe janngooɓe ɓee. Yo ɓe miijano kadi duɗe momtugol humambinnaagu to bannge mawɓe sabu jaŋde woni ko hakkunde mbootu e kasanka. Kadi eɗum aamnoo nde tawnoo jaribaama e nokkuuji keewɗi, yimɓe njiyri gite mumen.
Humpito kadi ina rokki en, haa hannde, wonde cukalel puɗɗoringel ɗemngal mum neeniwal so faytii e ɗemɗe goɗɗe ɓurata yuumtude hakkille e puɗɗoringel ɗemɗe koɗe. Ɗuum yiɗi wiyde ko e tuugnorgal men jaŋde sukaaɓe yo en nawdu heen momtugol hamambinnaagal e nammbuuji sukaaɓe. Katantaangal ina woodi, haralleeɓe ina ngoodi, yo Geno won ballo!
Ɓeydi Abdarahmaani Siisee e Aamadu Luuti Bah, gardiiɗo Duɗal Professeur Umaar Bah ngalɗinii yeewtere ndee, njaltinii faandaare ngalluure ndee.
Faandaare diiwaan Saŋe ko daranaade ƴellitde jaŋde e nder komin mum, mbele nafoore ndee ina yettodoo denndaangal gure sappo e ɗiɗi ɗee(12), gila e ɓurɗo famɗude haa e mawnude, ɗo hay wooto yawetaake, ɗawetaake. Ngam yettaade e yettinde faandaare ndee, ɓe noddondiri gila e wonɓe e diiwaan hee haa e yahɓe caggal leydi, ɓe kaaldi, ɓe mbaɗi njuɓɓudi, ɓe ndarni cate ngam tammbaade golle ɗee.
To bannge ngalluure, gure mayre 12 ɗee ko ɗee ɗoo : Ɓittel, Boɓore, Ɓokki Hammee Sammba, Gurel Sileymaani Dumo, Gurel Siranaaɓe, Kummbu, Lobbudu, Loongel, Luggere Pooli Boɗeeji, Mbeelon, Ñaaruwal Jaawɓe e Saŋe Loobaali. Cate njuɓɓudi ndii ko ɗeeɗoo : Farayse, Espaañ, Almaañ, Belsik, Geres, Gaboŋ, Ndakaaru, Nuwaadibu, Nuwaasot e  Saŋe Loobaali.
Image
Kawral Ngalluure

Ɓe mbaɗii golle ngenndiyaŋkooɓe, ɗe daartol jogori teskaade e nder jamanuuji sabu faamde konngol Ibraahiima Saar biyngol : « aduna ko jamanuuji e sahaaji, jamaanu ko maa feewnee, sahaa ko reenee. Ko ko waɗi hanki daartetee hannde, kono kadi ko ko gollaa hannde, jaŋtoytee janngo ».
Ɓe mbaɗii golle ngenndiyankooɓe, ɗe daartol jogori teskaade e nder jamanuuji sabu faamde konngol Martin Luther King biyngol: « woto naamndo ko leñol maa, wuro maa walla leydi maa waɗantu maa kono nde fin-ɗaa fof  ƴeew ko pot-ɗaa waɗande leñol maa, wuro maa walla leydi maa ».
Ɓe mbaɗii dente, ɓe ndenndinii ngaluuji ngam rewindaade njanngu e nder Commune Saŋe Loobaali. Ɓe peewnii fotde 80 taabal ko jiidaa e kuɗi e defte janngirɗe, ɓe cari e diiwaan hee. Eɓe nganniyii mahde jannginirɗi e noddude haralleeɓe jaŋde humpitiiɓe ngam ndewindanoo ɓe golle ɗee. Ko ɗum ɗoo foti wonde darnde e dadungal mo woni kala
Ko ɗoon calminten baaɗiraaɗo, ɓiɗɗo, almuudo hono Alasan Jallo, mo darnde mum seedtini e fannuuji keewɗi to bannge ɓamtaare. En njettii mo njettoor keeriiɗo.
Mbiyen ɓesngu Kawral Commune Saŋe Loobaali, gure mum 12 e cate mum 10 ɗee paamii, ndentii, ndadiima, ndariima, ndaraniima ko heewɓe e adinooɓe mbaɗaano, ko sakkitiiɓe njogori ñemmbude so ummanaade Ɓamtaare nokku mumen.
Ardorde Kawtal ina yetta Abdul Bari, teddiniraaɗo ñalawma oo, njettoor keeriiɗo sabu darnde mum e tiiɗnaare mum e golwole keewɗe. Ko noon nde yettirta Sammba Idiriisa Ɓan, mo Alla waɗi hannde to Farayse e jinnaaɗo maɓɓe Jaanga Jeynaba.

Gelongal Fuuta lollirɗo
Njaay Saydu Aamadu
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : saŋe loobaali, kawtal ngalluure, pulaar, jaŋde muritani, duɗal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
J      IKA   
M H  M  2   X5T
8T9  TC7  4HN   
 Y  E  A J  8PD
 J     1FM   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilto 2023 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NIIWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu

Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥