NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 06-05-2019 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 06-05-2019 14:44

Pages vues : 7424    

Publié dans : Les News, Diina


Image
K
oorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade njuulu. Ñalngu koorka guɗɗotoo ena wayloo hitaande kala. Tugnaa ko e haatumeere lewru. Ñalnde nde lewru dariindu nduu seedaa kala, ko ndeen koorka fuɗɗotoo. Kono ena anndaa luure ena keewi haa teeŋti e leyɗeele Afrik, ɗo wonnduɓe ɗo gootel ceera nde koorata e nde njuulata.
Hikka ne, fuɗɗorde koorka ena waɗi jiiɓru sabu won e leyɗeele seeɗa njogori hoorde ko janngo Mawbaare (talaata) etee ko ɓuri heewde koo dawrii hannde. Ena jeyaa e leyɗeele koorɗe hannde (ɗe ɓurii teemedere e capanɗe!) Senegaal. Habraama haŋki wonde goomu toppitiingu ceedagol lewru wiyi hooretee ko janngo, 7 Duujal toon to Senegaal. Hay ɗuum ne, wiyaama nokkuuji keewɗi, lewru yiyaama toon. Won ojooji dogooji e WhatsApp kollirooji wonde yoga e Senegaalnaaɓe ndawrat koorka hannde, Aaɓnde 6 Duujal.
Image
Inɗe daawe lewru e Pulaar
Hikka noon, leyɗeele keewɗe mbaawataano yiyde lewru nduu sabu ngonka weeyo e ɗiin nokkuuji. Kono ena anndaa hay so lewru yiyaaka, firtaani ndu daraaki. Heewii ko yimɓe puɗɗii koorka tawa njiyaani lewru, kono so ndu yiyaama no janngo mum nih, tawee ndu dañii balɗe ɗiɗi. So Alla nih, lewru yiyeede mum e waasde yiyeede fof ena anndaa nde darotoo e nde maayata! Kaɓirde e gannde hannde ena ndoli ganndal daawe lewru haa haŋkadi nattii waɗɗaade lewru yiyee ngam anndee dariima.
Image
Caafal naange dow ewru
Hol no daawe lewru ndarorii? Hol ko wiyetee lewru dariima walla maayii? Eɗen paccirana ɗum renndo ngoo haa faamamuuya ɓeydoo!
Ko adii fof, eɗen poti anndude lewru nduu wonaa lewñooru. Ko lewñata e mayru koo fof ko caafe naange duƴƴata e mayru, njiiltoo paya gaay e leydi, nde ndu yiyee. Tawde lewru nduu koko yirlotoo taaro men, sahaaji ndu wona hakkunde men (leydi) e naange, sahaaji ndu wona caggal men, keeden-ndu e naange. Naange ngee kadi lewñinta tan ko bannge e lewru keedɗo e mayre oo.Wadde ena waɗi daawe ɗiɗi ɓurɗe teskinde e lewru nduu, ɗeen ngoni nde lewru heedi en e naange, e nde ndu woni caggal men, keed-ɗent-ndu e naange. Gadanal ngal ko daawal ɗo bannge lewñoowo oo koko ruŋii-en, heedi e naange. Wadde en bannge niɓɓo oo heeda e men. Wadde oon tuma lewru nduu yiyotaako. Daawal ɗiɗaɓal ngal, ko nde lewru nduu woni caggal men, keed-ɗen-ndu e naange. Oon tuma bannge lewñoowo oo hucciti ko e men, wadde lewru nduu ena murliɗi, ena laaɓti. Ko ndeen woni lewlawal timmungal.
Daawe ɓiliiɗe hakkunde ɗee daawe ɗiɗi pattamlame woni nde bannge tan e lewru yiyotoo, ena ustoo haa majja, walla ena ɓeydoo haa timma (lewlewal timmungal).
Image
Daawe lewruyaŋkooje
Lewru wiyetee "dawii" ko e daawal gadanal cifi-ɗen dow ngal. Feccere e mayru huccitnde e naange tan lewñata, etee koko ruŋii-en. Oon sahaa, feccere heednde e men ndee fof caafe naange njettotaako ɗum sabu naange ngee woni ko oya bannge. Ko 0% bannge keedɗo e men oo naange lewñinta. Firti ko hay huunde en njiyataa. Ngal ɗoon daawal wiyetee "lewru dawndu".
Haŋkadi, ko lewñata e lewru nduu wonata tan ko e ɓeydaade haa heɓa lewru huundu (lewlewal timmungal). Fuɗɗortoo ko eeɓel tokosel caɗngel yiyde, hono nde kewru ndaaretee ngal fuɗɗaade hoorde walla juulde koorka. Ngel eeɓel tokoñillel witetee ko "eelde". So ende ɓeydoo mawnude caggal "dawol" lewru, wiyetee ko lewru woni ko e "lewde" (bannge lewñoowo ena ɓeydoo manwnude). Ko ɗum waɗi lewru cooynoto-ɗen e dororɗe mum ena wiyee "eelde lewoore".
So ndeen eelde heɓii ko wiyetee nayaɓere adannde, wonta mbuuɗu lewoongu. Haa jooni woni ko e lewde, kono nattii wonde eelde.
Image
Daawezee e balze 28
Caggal nde lewru nduu heɓi lewlewal timmungal (lewru huundu), ndu wontata ko mbuuɗu sabu murlol mɗyru fof ena yiyee. Haŋkadi ndu wonata tan ko e ustaade. Ustɗgol mayru wiyetee ko du woni ko e "niwde" (bannge lewñoowo ena ɓeydoo famɗude). Ko ɗum waɗi lewru cooynoto-ɗen e maayirɗe mum ena wiyee "mbuuɗu niwoongu".
Mbuuɗu mawngu njiyeteengu e lewlewal kuuɓngal nguu wonata ko e ustaade haa wonta eelde. Wiyee eelde niwoore sabu haa jooni nde woni ko e famɗitde e gite men haa lewru nduu wirnoo. Wiyee lewru dawndu. Lewru kala nih haa hitaande ndee maaya.
Wadde so tugnaama e ganndal kammu, guli ngalaa wonande ñalawma nde lewru darotoo. Ko ganndal wiyi maa lewru jagge ñalnde nanngam, waktu nanngam to nokku maani. Ko ganndal kadi waɗi waktuuji njuulu ɗi ndewaten ɗii. Ɗuum fof tugnii ko e kaawisaaji ɗi Alla diidiri aduna oo.
Yontii haŋkadi nde ganndal tugnaa ngam anndude lewru nde darotoo. Sabu lewru e naange ko geɗe ñiiɓɗe, koolniiɗe, ɗe leeltataa, ɗe njaawataa. Ko ɗe mbiyi fof iwataa. Ko Alla waɗi.

Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
Hooreejo PULAAGU.COM
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : koorka, lewru, ramadan, pulaar, fulfulde, ramadan pulaar, phases lunaires en pulaar, astronomie pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Diina

Ecrit par: Barouly (Membre ) le 07-05-2019 21:48

A jaaraala e ngol laaɓtingol Saar. 
Ganndal tabitngal ene foti wattude tuugneede ngam itta yimɓe e ɗee luure, ene toon noon alhaaliiji teskinɗi potɗi wattoreede : 
1 ɗeen gannde ene tabitina ndu dariima kono ndu yiyotaako e yitere ɓolde 
2 eɗe tabitina ndu dariima kadi e ndu yiyoo e yitere ɓolde so kaɗooje mbaɗaani 
Haadi noon Nelanooɗo e men S.A.S. wiynoo ko "kooree e jiyɗe mayru taƴee e jiyɗe layru", ko so ndu newiima yiyeede e yitere ɓolde tan foti tabitineede ndu dariima, haŋkadi yiyaa-yiyaaka! Koorka fuɗɗoo. 
Goɗɗum noon kadi ene ɗoon : ko ɓe mbiyata koo وحدة الآفاق e تعدد الآفاق 
Won jom en mazhabuuji suɓiiɓe وحدة الآفاق, mbiyi so won ɗo lewru tabiti darogol e nokku gooto, waɗɗima e aduna hee fof, so hoorde wonnoo walla so taƴde 
Woɗɓe cuɓii تعدد الآفاق, mbiyi so won ɗo lewru tabiti darogol, waɗɗotoo hoorde maa taƴde tan ko rennduɓe e oon nokku puɗgol e mutgol naange e lawru, kono woɗɗuɓe ɓe njiidaa e ɓeen puɗal yoo pad haa tabita to mum en 
Gooto e ɓee fof ene foti tuugnaade e so ganndal tabitinii e ndu yiyoo e yitere : joom en وحدة الآفاق ngannda ndu tabitii e aduna hee fof, joom en تعدد الآفاق teskoo kala nokku ɗu wiyaa e ndu yiyoo ɗoon e yitere ɓolde, wonde ndu dariima ɗoon, waɗɗiima e ɓeen hoorde maa taƴde 
Mboɗo sikki nii maa ustu luure 
So tawii noon ko rentinde jiyanɗe joom en وحدة e تعدد الآفاق haa fof wonta gootum, ɗuum ko mas'ala ɓurɗo luggiɗde!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
X94     29T   
G   M  L 1  95O
GLT  2PL  J2B   
R W  H   6  HP5
S8N     O6W   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥