NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


Yero Maama
Moyenne:
Clics:3344
Jaliibé Dunya
Moyenne:
Clics:3045
maimouna barry
Moyenne:
Clics:3989
Baba Maal Chante Tara
Moyenne:
Clics:3306

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 05-11-2022 )
 

Ecrit par Ibraahiima Malal Saar, le 05-11-2022 21:14

Pages vues : 862    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
M
usidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e lowre men nde ngoow-ɗen, nganndu-ɗen. Njiɗu-mi innude ko Lowre Pulaagu, eggundu hannde to ñiiɓirde mum hesere http://www.lowre-pulaagu.com. So on teskiima, lowre men dartinooma ko juuti hakkunde 2020 e jooni. Kadi ñiiɓirde ndeya, pulaagu.(com) añɓe e bonnooɓe coodi nde, ɓe kuccini e loowdi caaysayaagal ngam bonnande en, bonnana Fulɓe winndere fof!
Ndeen ñiiɓirde, ko enen njeynoo. Kono caggal nde ndartin-ɗen lowre nder, ngoppu-ɗen nde haa kebo-ɗen artirde lowre nde e ɓoggol. Ndeke, won ndaardannooɗo e yitre, ena rewindoo ko mbaɗaten. Joli ɓeen? Miin deh won ɓe tuummi hay so tuumo ɓolo yahataa jamaa! Musidɓe tedduɓe Fulɓe ena keewi añɓe no feewi, kono hono ɗee geɗe jaasɗe ko Pullo tan waawi waɗude ɗum. Waɗi-mi wiyde noon, ko ala e leƴƴi goɗɗi ɗii dewindiiɗe ko mbaɗaten haa tina lowre ndee dartiima, kadi jarana ɗum soodde innde domen pulaagu(toɓɓere)com, huccina ɗum e geɗe tufnude ngam bonnande Fulɓe. Go'o, sinno ko Fulɓe toɓɓaa, ndeen joom mum'en codataa kadi innde blog me binndaanɗo e farayseere oo. Kadi inɗe lowe Fulɓe nattuɗe woodude ena e Enternet haa keewi, hay gooto soodtaani ɗe. Wadde, bonannde ndee ko e am huccinaa, kono mettaani mi so wonaa ko golle Fulɓe mbonnaa sabu miin ko leñol men ngol fof ngollantoo mi. Wallaahi mi woondi e Joomiraaɗo Toowɗo oo, so won cikkuɗo ena waawi falaade mi golle ndaranii mi ɗee, oon dobiima feɗeen ñamokindu e hitere mum. Alaa ko waawi dartinde darnde meeɗen so wonaa Alla heɓta woŋki ko e luɓi-mi kii. Goɗɗo waawaa!
Image
Ibraahiima Malal Saar

Kadi so on paamii, ɓurnoo wonde sabaabu dartingol lowre ndee ko hoɗnunooɓe en ɓee mbaɗtii yoɓnaade ko diwi sariya. Waɗi noon ko yamre PHP dognannoonde lowre ndee ko hiiɗtunde haa wooroo. Nde nattii huutoreede gila 2009. Kono ko kayre tan waawi dognude lowre ndee. So a suɓiima jame keɗe ɗee, lowre ndee majjat. Ko waɗi, so aɗa yiɗi huutoraade jame ɓooyɗe ɗee, maa njoɓaa seeɗa. En njaɓii yoɓde kono seeɗa fuɗɗii heewde, ɓurtude, haa yottii ɗo haaɗi lamɗam. Ko ndee pellit-ɗen dartinde haa feere woɗnde heɓee.
Ko e lewru Mbooy 2020 kaɓ-ɗen e ɓeen yoɓnotooɓe ko fakiti koo, kaɓɓu-ɗen piille men haa ɓiici, cuwti-ɗen! Kono, hade men suwtaade, en ndanndiino piile ɗee fof kam e diiñorɗe keɓe ɗee fof. Gila ndeen, lowre ndee woni ko e masiŋaaji am. Miɗo golloo heen kono alaa e ɓoggi saka goɗɗo yiya nde. Kadi eɗen njokki e yiylaade koɗnoowo jogiiɗo jame PHP ɗe katojin-ɗen ɗee, tawa pawataama nguru taktakri lewru kala! Ko e lewru Silto hee keɓ-ɗen ko en ɗaminanooki. Ɓeen keɓaama kadi geɗe mum'en caɗtaani haa wooroo!
Alla e moƴƴere mum newnanii en yollude toon keɓe lowre ndee, kisa cooɗu-ɗen innde domen "lowre-pulaagu.com". En njiɗaano waylude innde domen ndee kono añɓe keɓii ndeya, mbaɗi heen ko kaal-mi naane koo. So a dobiima, kawraa e salteyaagal e ɓalli ɓoli...
Jooni en cippirii e lowre ndee haa dartiima. Alaa ko waylii e mayre hay baɗte! Eɗen ngandi ko nde hiiɗtunde haŋkadi. Karalliwe ngal golliraa ɗee fof ngoni ko e nattude huutoreede. Nde waɗii sahaa mayre haŋkadi.Ko ɗuum waɗi eɗen eɓɓa geɗe kese oo sahaa. Tawa ko geɗe jahduɗe e ko dogata hannde koo, geɗe ɓurɗe hewɗude. Kono ndee lowre, loowdi mum fof majjataa. Eɗen ɗaminii feere no fof egginiraa e nokku ɓurɗo yahdude e karalliwe hande ɗee
 
Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
 
 
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : lowre pulaagu, site pulaagu, enternet, binndi pulaar, karalle kese, gannde kese, pulaar, fulfulde, ibraahiima saar, ibrahima sarr


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Mballee en e ƴeewtaade jowe ɗee

Ecrit par: Ibrahima Malal Saar (Invit ) le 09-11-2022 05:13

On calminaama, 
Eɗen katojini e jowe ummoraade e tarooɓe ndee winndannde ngam ƴeewtaade so eɗen njaha. Waɗi noo ko lowre ndee ko eggunde to koɗnoowo goɗɗo. 
On njaaraama musidɓe!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
QET     57U   
U   K  8 3  SMO
4Y4  YP9  6UD   
T T  6  Y T  EMU
TGW     8CU   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥