NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: administrator

Widewooji maantaaɗi..


poular 1
Moyenne:
Clics:4137
Groupe Ngatamare
Moyenne:
Clics:3596
Jaliibé Dunya
Moyenne:
Clics:3045

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

Tappirde Pulaar-Fulfulde seŋotoonde: Daawal ɗeɓɓannde siynaama!

News >> Nouvelles technologies

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

Lowre Pulaagu: En njaltii e dooyo ngonno-ɗen ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi

News >> Langue et linguistique Pulaar

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e…

Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

TSuite...

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .

SENEGAAL: Hol no leydi ndii jogori yaltirde e fitina?
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 22-02-2012 12:03

Pages vues : 21194    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
N
dakaaru nana huɓɓa, Kawlak, Ndar, Kees, alaa wuro ngo deppe poliseeɓe mbaddaani ding ding a seppooɓe, e nder oljaali e kalite garnaate joynooje! Hay gooto heftinaani ooɗoo Senegaal gonnooɗo ñemborde e daarorde Afrik fof baɗte demokaraasii. Hay gooto anndaa hannde ɗo oo bone jogori huftude so wonaa ɓeydude ceekol hakkunde laamu e ɓiyɓe leydi ndii. Balɗe seeɗa keddii hade lofu ngadanu laamuyaŋkooje ɗee fuɗɗade, kono hay gooto waawaa wiyde ko ɗum woni kuccam leydi ndii e oo ñalawma hannde. Hol laabi goodaaɗi hannde ngam yaltude e ndee wilde bonne?

Tags : sénégal, élections, ablaye wade, m23, yen a marre, manifestations, conseil constitutionnel
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

COFTAL ƁALLI: Kodduwaar walla Sammbi, hannde ko leyɗeele ɗe ɗiɗi cokli poolgu
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 12-02-2012 13:13

Pages vues : 19674    

Publié dans : Les News, Coftal ƁalliImage
G
asii haa laaɓi hannde 12 Colte 2012 so ñaawoowo kawral hakkunde wattaniyaŋkooɓe kawgel Afrik Ngenndiije wuttii pusgu gaƴƴondiral hakkunde Kodduwaar e diiɗal Sammbi bettungal heewɓe hikka! Ko goonga fadanooɓe e ngal battanal ceedaaka sabu kamɓe kala ɓe debbii e maayo nimsa, haa teeŋti e Ganaa e Senegaal, yaakoranooɓe (haa ɓurti?) ena njogori fettude ngo meeɗaa yiyeede e ndee hitaande! Kodduwaar e Sammbi, hay gooto e mum'en wujjaani paas mum fayde e martabe mo leyɗeele fukuyaŋkooje kala maayanta! Kono ɗee leyɗeele ɗiɗi ena cooynii e poolgu hannde ko ɓuri weeynude karaŋ (coupe) Afrik oo!

Tags : coupe d'afrique des nations, can 2012, drogba, zambie, football, caf, gabon 2012
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

TAPPIDE PULAAR: Itali, Espaañ e Purtugaal naatii e dingiral binndi Pulaar!
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 04-12-2011 12:32

Pages vues : 26409    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
W
inndude Pulaar e ordinateer nattiino wonande renndo men caɗeele gila e hitaande 1996 tuma nde njaltin-ɗen alkule gadane e Windows. Ɗeen alkule njiiliima e winndere ndee kala haa hawri. Hannde eɗe kuutoree e nukkuuji kala: defte ko kañnje mbinndirtee, jaayndeeji ko e majje e geɗe goɗɗitiiɗe. Caɗeele ngonnoo ko e naatnude alkule e ordinateer tawa ena yalta e Enternet. Ɗum kadi peeje mum hannde keɓii duuɓi ko njiytaa. Ena heddinoo noon kala leydi njogiindi Tappirde (kalawiyee) heeriinde, ko maa waɗanee tappirde Pulaar mgam waawa huutoreede ɓeen yimɓe wonɓe e ɗeen leyɗeele. Ɗum woni hannde golle ɗe njettinten banndiraaɓe Fulɓe winndere ndee kala. Ngati tappirde jaaɓdunde e Winndows Farayseere (FR) e Englereere Amerik (US) njaltiino ko neeɓi seeɗa. Hannde, en naatnii leyɗeele goɗɗe ɗo Pulaar daranaa: Itali, Espaañ e Purtugaal.

Tags : tappirde, clavier pulaar, unicode, fulah keyboard, polices pulaar, portugal, espagne, italie
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

GAACI MEN: Le Havre sukkitii lappol Baaba Maal e Daande Leñol e nder Farayse!
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 30-10-2011 11:31

Pages vues : 30760    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image
O
o jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe wonɓe e wuroo ngoo meeɗi huccondirde yontaaɓe leñol hono BaabaBaydi en, Maysuur Sek en, mawni men Mammaa Gay e wondiiɓe maɓɓe. Baaba Maal woni ko e lappol duuɓi 25 diɗɗal Daande Leñol, puɗɗingol e ndee hiirde wonande Duunde Orop. Mawningol duuɓi 25 Daande Leñol fuɗɗiima e hitaande 2010 sabu ko e 1985 diɗɗal ngal sosaa e gardagol Baaba Baydi Maal. Baaba fijii e leyɗeele keewɗe Afrik ɗo Senegaalnaaɓe e Fuutaŋkooɓe ngoni sabu ko kamɓe o yiɗi maninde Alla e darnde maɓɓe e semmbinde-mo. Ena jeyaa e ɗeen leyɗeele Konngo, Maali, Gine, Kodduwaar e Muritani. So Le Havre suɓaama oo sukkit ngol, ko huunde haannde sabu wuro ngoo wonde nokku Pulaagu keftinaangu. Heewiino ko eɓɓaa ngam omo ara fijde ɗoo kono Alla newni ko jooni, kono kadi o rewni ko e sabaabu: Sehilaaɓe Daande Leñol.

Tags : baaba maal, tournée 2011, daande leñol, SDL, musique pulaar, fouta, le havre, miss dannde lenol
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

GABOO: Cufal Hooreejo Fedde Senegaalnaaɓe, Demmba Jah Liɓii Yagal Gey Ngattu
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 07-10-2011 10:01

Pages vues : 20512    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Demmba Jah
Demmba Jah
D
ewo hoore biir 18 lewru septaamburu 2011, ko ñalnde ndeen senegaalnaaɓe wonɓe PortGentil wuro laamorgo fagguduyankeewo leydi Gaboo noddanoo yoo cuɓo potɗo ardaade ɗumen ɗo e duuɓi tati garooji ɗi caggal nde musidɗo men Umaar Jaw to Jammel ardii nde ko ina tolnoo e duuɓi jeegpm pawɗi gila 2004 haa 2011. Fooɗondirtunoo oon martaba ngardiigu ko Demmba Jah to Namarel e Yagal Gey, caggal nde ɓe ñalli wootde gila puɗal haa mutal ko musidɗo Demmba Jah kisa fiyi ɓiyi baaba mum Yagal Gey ngattu ngu alaa guli, e nder teemedde joyi e capanɗe jeegom (560) binndiiɗo ko teemedde tati e capanɗe jeenayi jeegom ngari weddaade karte, e nder ɓeen sufooɓe sehil men Demmba Jah gonnooɗo cukko hooreejo yiilirde ɓennunde nde soñi ko teemedde tati e sappo e nayi (314) cufoowo, e nawliiko Yagal Gey meeɗnaa tan ko capanɗe joyi e nayi (54) kartal, heen capanɗe tati e go’(31) cufal mu’en yettaaki maa so tawii en kaalii tuubakoore mbiyen bulletins nuls.

Tags : gabon, port gentil, ressortissants, sénégal, Demba Dia, Yagal guèye
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

MURITANI: Laamu Abdel Aziz woni kadi ko e fewjande ɓaleeɓe ngam tiiɗtinde njiimaandi safalɓe
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 28-09-2011 07:19

Pages vues : 28670    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
H
annde e oo ñalawma mo mawninten ceerno men Saydu Kan, jeyaaɗo e salinooɓe njiimaandi e kiiɓal, kabaruuji bonɗi ummoriiɗi Fuuta-Tooro Muritani alaa ɗo nanaaka hannde e winndere ndee. Kayhaydinaaɓe ceppii, kaɓii e poliis, nduppii galleeji laamu fenaande! Gooto e ɓiyɓe men jeyaaɗo Maghaama waraama hannde hannde, ko Poliis Abdel Aziz felli-mo kaŋko sukaajo mi suwaa tawo jibineede, jahroowo e duuɓi 19. Gure keewɗe bayɗe hono Rooso, Ɓoggee, Maghaama fof ko ko ummii ngam haɓaade peeje ngañamtumaagu laamu añɓe Fuuta ngu General Abdel Aziz ardini hoore mum. Ngati won ko heddii tawo ko haalaaka e ndee hare. Ko ɗum woni fayndaare konngol men hannde payngol e yieɓe Fuuta kala; saliiɓe njiimaandi e nguyka ndimaagu mum'en.

Tags : mauritanie, enrollement, discrimination, racisme, touche pas à ma nationalité, lamine mangane, martyrs, fouta, libération, autonomie
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

FALASTIIN: Mbar maa Mahmuud Abbaas waɗtu Falastiin dowla 194ɓo Dental Leyɗeele UN?
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 21-09-2011 18:06

Pages vues : 19524    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
F
alastiinnaaɓe no ndiidorinoo, e semmbinɓe ɗum'en e horsinɓe ɗum'en kuccitti hannde ko to jooɗorde Dental leyɗeele UN to Niw York! Hol ko woni mujiibe dille nanaaɗe toon ɗee balɗe kala hakkunde yiɗɓe e añɓe Falastiin? Ko mawɗo leydi ndii hono Mahmuud Abbaas fellitii yettinde DL (UN) ɗaɓɓugol dowla Falasteen wontude dowla 194ɓo fedde adunaŋkoore ndee. Falastiin haaɓii wonde leydi calanaandi huunde kala ko leyɗeele goɗɗe ɗee njaɓanaa: jogaade leydi mum'en ndimɗundi kala njiimaande Israel, wontude dowla keftinaaɗo e nder dowlaaji. Ndee-ɗoo yontere ko yontere tiiɗnde e dawrugol fuɗnaange-ɓasiiɗo haa teeŋti e Falastiin. Kono Israelnaaɓe mbiyi tan ko "wonataa" eɓe njaɓa Falastiin ena wonta dowla!

Tags : palestine, 194ème état, nations unies, état palestinien, ɓéto, israel, conseil de sécurité,
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

ÑALƊI PINAL PSA: Muuku-maaka, sooboyoobo e kelaa-killegaa!
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 21-09-2011 08:35

Pages vues : 22461    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
P
ulaar Speaking Association ena waawi foofde haŋkadi caggal nde uddaa ñalɗi pinal gadani ɗi fedde ameriknaare ndee yuɓɓini to Sinsinaati ñalnde 3 e ñalnde 3 Siilto 2011. Caggal ebbi e lebbi kebungal, reftooji, coodgu kaɓirɗe e geɗe bayɗe noon, ñalɗi ɗii ngortaama ñalnde 4 ndee e muuku-maaka mo neɗɗo waawaa sifaade walla jaŋtaade! PSA ena waawi wiyde haŋkadi ñalɗi 2011 mbaɗii soobo-yoobo haa ko ɗoon waawi haaɗde! Alaa baŋnge mo feewnaaka haa yuɓɓi etee yimɓe ɓee ngardi ko keewal, doole e nehdi mawndi. Ko ndiin nehdi ɓur-mi teskaade e arnooɓe tawtoreede ñalɗi ɗii: ngati ɗum firti tan ko golle ɗee ena tiiɗi renndo ngoo.

Tags : pulaar speaking association, psa, journées culturelles, ñalɗi pine, cincinnati, pulaagu, fulani culture
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

GABOO: Makki Sal yilliima ARP Gaboo, hakkunde weltaare e yaakaare!
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 13-09-2011 16:42

Pages vues : 18446    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
B
oowal laaɗe diwooje Lewon Mba ngal Liberwiil seediima juroojuroo ɓiɓɓe senegaalnaaɓe arɓe teertaade Horeejo Makki Sal mawɗo ARP.  
Ciiri senegaalnaaɓe kala tawaama e ngal jaɓɓungal paɗɗungal neesu. Nde yahi haa waktuuji 4 kikiiɗe, awluɓe Fuuta lotti daɗe gelooɗe ina njaabondira e oo kikiiɗe teeyɗo mo nanndo mum weeɓaani. Jaɓɓungal teeyngal e dow daaɗe: “ko Makki koo ina waɗi yaakaare” hono no feeñiri e yoga e wutteeji ɗi arɓe jaɓɓaade ɓee ñaantorii.
Tags : mack-y sall, arp sénégal, politique, arp gabon, libreville, présid"entielles 2012
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DOWLAAJI DENTUƊI: Ñalngu ngu DSK, Fulɓe e Niw Yorknaaɓe njejjittaa haa cay!
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 25-08-2011 14:14

Pages vues : 23387    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
DSK e Aan Sinclair
P
ulaagu.com tawtoraama haŋki 23 Juko ñaawoore woɗnde ɗoo e Niw York hakkunde Nafisatu Jallo e mo o takki ko ko ƴeeɓii-mo e suudu otel Sofitel gonɗo to Niw York. Pulaagu.com heɓi ɗoo ko fartaŋŋe moolanaaɗo so jillondirde e jaayndeeji aduna ɗii kala ngam siimtande Fulɓe ko joli toon ñalndee heen. Jooɗnde hannde ndee noo wonaa bettere e hay goo ko woni muujiiba mum: woppuyowtude de takkere wonde e dow Dominik Sroos Kaan, goto e hohowɓe Farayse gardinooɗo IMF (Booñ Kopporeeji Hakkundeleyɗeejo). Ko goonga lowre men meeɗaa haalde e kaan haala nde wonnoo jeddi keewii baɗte goongɗingol walla waasde goongɗinde tuumamuuya gonɗo e DSK oo. Kono ɓurnoo yooɗde e gite amen ko waasde haalde heen ko anndaa, haa wooda ko laaɓi ko yalti, min ngaddana Fulɓe.

Tags : dsk, nafisatou diallo, sofitel, kenneth thompson, viol, new york, anne sinclair
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

<< Début < Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivante > Fin >>

Résultats 103 - 119 sur 707

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilto 2023 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NIIWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu

Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥