NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés fulfulde 
104 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher fulfulde avec Google

Résultats 1 - 50 sur 104
1. weltaare
(Commentaires)
yoo wuur Hamme lih ngam nguurnda-maa ina waɗi nafoore heewnde e leñol fulfulde hee e kadi Alla hebbina hono maaen so tawii tan ko ngoonga e min cedii pellital e neɗɗaagal maa e faade e leñol maa
29-04-2012

2. confusion
(Commentaires)
faut pas confondre mon frere! la langues des peulhs s'appele le FULFULDE dans laquelle ont trouvent à peu près 5 Dialectes dont Le Pulaar repartis dans toutes l'afrique!! Oui on dit bien l'histoire
09-03-2012

3. Les peuls sans patronyme
(Commentaires)
On les reonnait car ils parlent Fulfulde et ils se définissent comme peuls.
20-01-2012

4. incoregment
(Commentaires)
Allahamdu biten kade junkam fulfulde fu no gotun, jonkam sai kauten ballen pulaku. Mihin dun ha laide nigeria. Hude dun weli an sanni.
11-11-2011

5. jokkondiral
(Commentaires)
... fewe sanne. ƊAƁƁANNDE KO JOKKONDIRAL.e kala banndiraaɗo,jarlitiiɗo saggetde mii sagge am e binndiin fulfulde. ON JARAAMAA KO ADI MOSIƁƁO MON...
11-10-2011

6. TINDINOORE
(Commentaires)
...uu tinnode ummoden ndaroden faa hebba pulaaku yaara yeeso. Sabbo duum ndelle sanaa tinnode e jande. Nde wo fulfulde nde wo faransiire nde wo aarabe...sabbo jande fuu nde janguda na naffa. Pulaaku nda...
27-05-2011

7. PINAL
(Commentaires)
...LA LOGGEEGINAL INADOWE ELLE NO GUMNGAL. AY NDINDI ANNDA BURAL HAYYEEYEEDE JOMBAANINGAL.YO WUR PULAAR BAMTOO FULFULDE...
25-03-2011

8. pullo
(Commentaires)
weltaare woodani ko am sabu mboda jannga demngal am e cenngirde sko muusi mi ko mi he6ata winndude alkule fulfulde
17-01-2011

9. mi weltake
(Commentaires)
mi anda no ke fulfulde koy latake hala wideteka ley internet. mi weltana ke on . Thomas Samnkar mayay mayata wa wa mayoude sambde hore mako nene na wori sanne. mnin burkinabe et yimbe africa me wawat
17-10-2010

...o ma hammaat jah to cilon dudal ceerno yaayaa kamara mbodo yidi njokkondiren no feewi yoo wuur pulaar bamto fulfulde...
28-08-2010

YOO WUUR SELLU JALLO E KALA JIDDO BAMTAARE PULAAGU HAADO FULFULDE HAADI. YOO PULAAR FOOL YAA BARKA ALLA ....
22-08-2010

12. yo genno bamtu pulaar
(Commentaires)
...en ngamen njaden jamanu yo geno bamtu winndobe men janginobe men e yimobe men e amobe men yo allah lislam e fulfulde...
07-08-2010

13. pulaagu.com
(Commentaires)
...o geno won ballo.Daartol ndee lowre,ko daartol ponngol anndeede;teskee,ngam konde fuɗɗi belaa;lowe pulaar fulfulde.ko mbiy-ɗaa wonko njoganiɗaa leñol ngol ko,ko faati e ɓamtaare maggol,seydi saa...
04-08-2010

14. Ñalngu PULAAGU
(Commentaires)
...gal. Yo en ɓooy mawninde ñalɗi PULAAGU tawa ko yeeso tan yahrata. Yoo Geno yettin faandaare haa Pulaar/Fulfulde ƴellitoo toowda e koode. Kala mo golliri haa leñol ngol ɓamtoo, ma o ɓamtodo e...
03-08-2010

15. GANNDAL WIRNIIMA
(Commentaires)
GOLLE E GANNDAL MAA MBIYEN HOYRE HIISNDE NAATII LEYDI BAABA FULFULDE FAAWRU GANNDAL GIDO JAMAANU PELLUDO DIINE DARANIIMA MBIYMI E MBIYMAAMI LEWDO MAJJERE FITTI LAAWBI ITTANI FULBE GIYE HABI E BO
11-06-2010

16. caɗeele mawɗe na yeeso
(Commentaires)
...de e kelmeendi(terminologie)taw. sabu haa jooni en ngannda no ɗemngal men wiyete mbele ko pulaar walla ko fulfulde, ala ko haali kelmeendi pirgol ngannde e nder maggal. alaysago kelmeendindi wona n...
24-05-2010

ko anndi fof mi salmini fulfulde nde fof haay gooto woppaaka so dum 6enni ko weltanaade no feewi madina bah e golle makko jodde en mbeltiima e jimol makko badgol fayiida eden mbiya yo jokku golle nde
23-05-2010

18. Njettoor
(Commentaires)
...bada. Kadi ko min dariibe,dadiibe boorniibe kala pellital e bamtude pulaar e toownude kala bamtoobe pulaar/fulfulde. Liggantoodo ganndal ko ALLA yobata dum,yo ALLA yob on moyyere. Ngoya men yo won ...
15-05-2010

19. Namdal
(Commentaires)
Hol ko sabi ko fulbe senegal e moritani e seeda e fulbe ginne dillata gam wallude demgal fulfulde beela kambe kam beetinani dillal madillugalgal?N :?
13-05-2010

20. Tintino moyyo
(Commentaires)
Saar;a anndinii so won daaniibe,won feertube gite ina cooynanoo leñol ngol do bamtaare ummortoo pulaar e fulfulde meeden.seydi saar;a hollii so won dariibe ina yefta pulaar ina mnadta e demde godde,w
06-05-2010

21. gido fulbe
(Commentaires)
... hay dara mbaddani djinaabe mabbe woni onon haa tenti e ma an ibiraahima alaa fof ko mbadaani ngam wallitde fulfulde kono wonaa haydaara ngonduden ko burrede doole. so dum benni mbodo naagima yafuya s...
12-04-2010

22. Ganndo mo alaa ceerno
(Commentaires)
...di ɗi e ngaddiin o e doosɗeɗe ngonta gootum,kadi enen fuutaaji titi ɗi,njaɓen ɗemngal ngal wiyetee ko fulfulde,leñol ngol ko fulɓe,.mbaason yejjitde ayaawo haɓrirde ɗo pinal ngal holliraa, t...
06-04-2010

23. WUNE
(Commentaires)
...ineebe. onon heedbe e deedo lowe odon ñaagaa nde paccirton kabaruuji baadi ni, e demngal pulaar fulfulde. mbido jaarnoo on,no feewi. on nja...
26-03-2010

24. Certainly a poor review...
(Commentaires)
...hat's why I put this book link on the site although we don't publish articles in other laguages than pulaar/fulfulde. Anyway you have a critical mind than I do and the site allows discussions to go o...
04-03-2010

Yoo won ñalngu poolgu wonande pulaagu haado fulfulde haadi he aduna hee.
22-02-2010

26. ɗemɗe winndere
(Commentaires)
seydi saar a weltanaama e ballal ma baɗngal fayiida de tawno fulfulde nde ina foti wattude heen hakkilaaji mumen no feewi ko kalɗa ko miɗo yadi heen hankadin en poti ummaade e jonnde tee mo njiɗ
20-02-2010

27. MBIRUUJI leñol
(Commentaires)
Kawtal janngooba pulaar fulfulde a winndere he.so noddii ina haani yimbebe nootoobe e keewal,sabu darnde mabbe,be ndaranii leñol ngol,yanti heen kadi woni sabaabu ñalawmaaji di,ko ceerno mammadu sam
10-12-2009

28. weltaare
(Commentaires)
...lle mon peewi, njoodi,kon hatanteebhe lenyol son mbaawi yaanynyude alkule aamadu tijjaane jamli tafanno fulfulde . dhuum ma bheydo wallude en haa wona seedha. yo jam e kisal won e mon onon daran...
01-11-2009

...daarten anndube jogii6e hattan yiindirde mowdo samba kaaltida e makko ko faati kaaso haala mi yo geno rokku fulfulde fartange e dow ha6dii6e saasa Aw 0645760005 cannes...
21-10-2009

30. weltaare
(Commentaires)
...teŋti e nalaŋke jontaaɗo jiɗɗo leñol mum jiɗɗo pina tawa mum hiirde nde waɗi fayiiɗa denndagaal fulfulde nde fof notitiima e kewal en mbeltaniima demmba njaay ndillan e golle makko joɗɗe...
06-10-2009

31. yurmeende
(Commentaires)
...o Alla semmbin ngenndiyaŋkoobe men hannda e janngo,daraniibe bamtude leñol meeden,e demngal meeden pulaar fulfulde,yoo ALLA hokku en poolgu ko yaawi,onon ngendiyaŋkoobe daraniibe e bamtaare leñol ...
20-09-2009

Caggal nde tabital pulaagu sosaa njoorto moyyo joganooma ngam bamtagol demngal fulfulde(fulbe )kono tan ina haawnii banndiraabe,ellee hay dara diraani,sabu am teskaade hannde jahrugol caggal lenol n
23-07-2009

Moodi Saar, a jaaraama e ndee winndannde maa, kono miɗo faala teeŋtinde mbinndudi pulaar/fulfulde fottanaande ndin: lomto innde gollaaɗo on haanaa takkeede e gollal ngal, e piide misal a winndii: B
16-07-2009

34. NDAW KO WEEƁI HAALDE
(Commentaires)
...dannde heeriinde hay so mi rewtat he haalnooɓe. Miɗo yaakorii maa Pulaagu.com wallondir e kala jom lowru fulfulde haa dentaangal ko siimtoo he golle Murtuɗo mbaɗoyee janngo defere nde leñol ngol...
18-06-2009

35. Murtudho yahii!
(Commentaires)
... yahii o hersaani, o yahii leñol makko rewaani mo hay huunde! O wadhii guurndam makko fof hare ngam pulaar/fulfulde yoo wuur,bhamtoo yoo aadee fof haa teenti e bhii pullo hebhtu ndimaagu ngu Joomiraa...
12-06-2009

36. Saŋkaare Murtuɗo JOOB
(Commentaires)
E innde(KJPF) Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar (Fulfulde Catal Mantes La Jolie France, min nuldii lenyol ngol fof duwaaw e nde saŋkaare bettunde yimɓe fof, sabu hay gooto nanaano Ceerno Murtuɗo sellaani.
12-06-2009

37. fulfulde
(Commentaires)
so neddo dawaa ma gacce won ko dawa so wanaa rafi gacce saada darotaako ina manto mi janngii to mi golli ga kono o yejjiti mi wujjiini tooo cokaa mi ko makki yaltini mi ! kanko ko dimo
09-06-2009

38. Neebataa yiiten laawol
(Commentaires)
...ala neddo. pulaaku maa artu, si geno men salaaki. umar t. bah, ko a weltanaado an e kala daraniibe batude fulfulde. pulaagu.com kadi jaaraama....
03-06-2009

39. FULƁE WILNDERE MANTII MA
(Commentaires)
...so min donnkii jiitude tiigilde nde, anndu tan Fulɓe fof ina mbeltani ma e golle ma baɗɗe faadi e pulaar/fulfulde mbela yahra yeeso. Miin hare ma nde ina weli mi no feewi, haɓaade humam-binnaagu ...
23-05-2009

40. Kabaaru jam
(Commentaires)
Pellet, renndude d'ee lowe tati ko kabaaru jam e kabaaru weltaare wonande gollanoobe fulfulde e mbaadi hesiri, mbaadi karallaagal e gannde kese. Ko men torotoo on ko beydude munyondiral ngam dental wo
08-04-2009

41. JAALO
(Commentaires)
kawta janngoove pulaar'fulfulde' e leyze arab fof ina duwano mah e ndee ustaare kadi mizen duwanoo denndaangal fulve ,ngam zum ko ustaare lenyol ngol fof. yoo GENO yurmombo yaafoombo woto barke makk
17-03-2009

42. Jaab:Mobi Fulfulde
(Commentaires)
...o nawata-en yeeso. Mi fuɗɗiima gollaade e lowre heeriinde tawa ko ɗiin eɓɓooji tan ngonata heen. Kadi, fulfulde ko ko heftinaa to baŋnge ɗemɗe aduna ɗee sabu en keɓii kod ɗemngal ngal hono ...
02-01-2009

43. Mobil Fulfulde
(Commentaires)
ko adii fof mi w'a on Alla 6eydu baawal, ko faati e naatnude Pulaar ndeer eewnord'e (telefonji) mobile, mi anndina on won'de minen d'oo e KEER min pud'd'inooma fulde (eggude) tinndinord'e (guides) tel
02-01-2009

44. NJUULE MO WUURI!!!
(Commentaires)
...in faanaare PULAAGU.COM!!! Njulee mo wuuri tawa ezen veydii en ustaaki!!! Yo wuur wuurtinooɓe pulaagu e fulfulde e ɗo ɓe ngoni fof, aamiin yaa barke joom ngoo weeyo Naange Hoodere buuɗal maŋng...
01-01-2009

45. Tappude e tappirde Engele
(Commentaires)
...mngal "français" e doggol ɗemɗe e Control Panel (Regional Options). Caggal ɗum, naattin tappirde pulaar-fulfulde ndee. So tawii ko QWERTY njgogi-ɗaa, huwtoro z, q, x, v, ngam naatnude ɗ, ŋ, ƴ,...
22-12-2008

46. tappirde enngele
(Commentaires)
...Amerik walla Ostarali woni, e maanaa ko ɓe jogiiɓe tappirde enngele. Mbele a waawataa moƴƴinde tappirde fulfulde yahdoore e yuɓɓo kaɓnorgal leyɗe haalooje enngele?Nyallen jam....
22-12-2008

...do ñaaganoobe kawraangal moyyal,GENO oo rokkabe sagooji mabbe e sagooji Hatanteebe,yarlitiibe,yidbe Pulaar(Fulfulde). e duum mido nodda denndaangal jiddo bamtaare Leñol ngol e Demngal ngal,nde ndar...
17-12-2008

48. JUULDE LAYYAAJI
(Commentaires)
...ewdi garooji tawa eden beydorii jam e kisal kam e beydoraade korsa e muuyo hiisngo fewde e Pulaagu, Fulbe e Fulfulde. odon njarloo odon njaafoo,min njarliima on min njaafii ma on,yoo Geno yarlo en ya...
08-12-2008

49. on njaaraama
(Commentaires)
mi weltiima sanne e lowre men ndee.mi yeli kala nanoowo fulfulde fof yo mabbita e_mail mum har lowre ndee.kooma olaara golle de musibbe men teddube gollani en e ndee lowre on njaaraama :
22-11-2008

50. weltaare
(Commentaires)
...agu.com kuncoori miijooji e coham yontande e yontidaa6e lu6a di dereeji lumbinooji jamanuuji.So en bamtaani fulfulde hol kebordo bamtude nde? Dum noon on njaaraama....
14-11-2008

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥