NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés binndi pulaar 
63 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher binndi pulaar avec Google

Résultats 1 - 50 sur 63
1. recherche
(Commentaires)
...ii-on calminaali teddi, mido yiilo deftere buraana teddudo oo, tawa ina fira e pulaar walla ina winndira binndi pulaar,so tawi ina woodi,mido nyaagi jaabagol, yoo jam-hiir on jahraa-ma....
01-08-2010

2. Ganndo mo alaa ceerno
(Commentaires)
...awtoreede ɓe on njaaraama,ko kaalɗol e batu he ko,ko ɗuum tigi nawrata leñol ngol e ɗemngal yeeso,so binndi ɗi e ngaddiin o e doosɗeɗe ngonta gootum,kadi enen fuutaaji titi ɗi,njaɓen ɗemnga...
06-04-2010

3. JAABOWOL
(Commentaires)
... hoore boowal,tawa wonaa e komanteer o wadi,sabu binndande makko ina keewi nafoore e bibbe juulbe yiyoobe binndi pulaar,tawa kala kubbudo ngaandiijo mum,naati e lowre pulaagu.com,ina hawra e winndande...
22-11-2009

4. Jaarnaade
(Commentaires)
... bibbe fulbe,mi weltiima,mi faamii e jaabowol maa e naamndal am,so dañaama ñaawooje diine ina mbadtee e binndi pulaar,ko huunde moyyere,wadnde faayiida,sabu ina heewi e men be njiyataa binndi arab.m...
30-10-2009

5. njettoor
(Commentaires)
Jam alemom ,mbido welti haawona seeda sabu ndan mi koko njiilo tonoo,mi joodaade ina yeeba jime ,binndi jeewte pullbe tawo koyi (internet)ko Alla woni balloowo yoo wallu haa anni yaaji men kala njet
21-08-2008

6. tinnaare fulbe
(Commentaires)
...ttaama annduube fulbe liggiima hannde lenyol fulbe yewaaka sabu ina heewi ko weltinta fittaandu janngude binndi pulaar e hedaade nalakkoobe fulbe itnniibe.mbodo yetta ligginiide lenyol yo alla yobbe ...
13-08-2008

7. njettoor
(Commentaires)
hayoo bela caggal njettoor fayde kala janngoowo binndi pulaar haa teenti e gollon toobe dum to mbaawi wonde e winndere ndee mamadu lih yaa jogoro jam en mballi niima geno nde wontata kaalrde e ayawoo
08-04-2008

8. binndi pulaar
(Commentaires)
Mi yetta gorko pullo golluzo zee golle o so ceerno ibiraahiima Saar... so baywinaama hono no Mammadu Lih gorko mo mbooyo fuzzorii baywinirde zum ni ina waawi jakkaa o yeewta no hanki e dingire fuuta.
15-08-2007

9. FIREFOX E ƊEMNGAL PULAAR
(Evènements/Pulaagu.com)
Wanngorde Firefox ena yalta e Pulaar so Alla jaɓii
21-05-2012

10. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
PULAAGU.COM organise une séquence de formation (payante) à l'écriture du pulaar à l'intention du public peul de France parlant déjà un peu le pulaar. Le but
08-07-2010

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e lowre men nde ngoow-ɗen, nganndu-ɗen. Njiɗu-mi innude ko
05-11-2022

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde walla ordinateeruuji. Ɗaawe keewɗe njawtaa
05-11-2022

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

Musidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e f
08-05-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani malaaɓe mum. O woppi gaa ko jam, yettere Alla alaa fof ko vuri wuurde e sllude
25-01-2019

18. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...nbsp; Gite nana njuppa gonɗi mi tinaani, Alla e am nattude anndude ɗo ngon-mi. Gite am ena ndaara binndi ɗi calii-mi goongɗinde; hakkille am ena wanngoo hakkunde Aram, Cubalel, Pari e Dakaar...
03-11-2017

21. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

... Barak Obamaa, Nikolaa Sarkosii en. Wadde haala kelmeendi Pulaar ndii saakiima no feewi. Won Italinaaɓe mbinndi-mi hannde. Ɓe mbiyi ko e ndeen winndannde ɓe tugnii ngam sosde fedde ena wiyee "...
03-10-2017

23. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

...oosɗe binndaaɗe nattii heɓaade, gooto kala waɗtii winndirde no weliraa walla no yiyri woɗɓe ena binndira.  Ɓeen ne nana mbinnda huutoraade "doosɗe ɗaayɗe" ɗe hay gooto ...
07-07-2017

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii
26-06-2017

26. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

28. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Hitaande 2017 dariima, yoo darano en jam, kisal e ɓamtaare! Onon kala no ndiidorino-ɗon, oɗon nduwanee e mayre moƴƴere huuɓtidinnde, kañum e duwawu Alla nde haajuuji kumtotoo, golle n
29-01-2017

29. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

30. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

...ayse ko magaseeeji LECLERC njeeyata ɗi. Kono so on coodii, maa aafa heen ɓaste amen nde waɗta yaltinde binndi e tappirde Pulaar ndee. Kala jiɗɗo heen humpito ɓurɗo heeraade ena waawi jokkondird...
28-12-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen habraa wonde o ruttiima caggal nde o rafaa rafi da
10-07-2014

... Windows 95/98/Millenium, neɗɗo maa loowa alkule ɗe tafnoo-mi gila ko ɓooyi (1996) ngam waawa yiyde binndi Pulaar e ordinateer mum. Gaggal ɗuum, gila Windows XP ari, Microfost fuɗɗii ɗ...
22-06-2014

...ar sabu hannde so e naatii e Facebook walla ko wayi noon, a yiyat Pulaar ena huutoree no feewi. So a yiyi binndi ɗii noon, aɗa hula tan maa taw ena saɗi janngude haa wooroo? Kono miɗo yiɗi janngu...
26-03-2014

Musiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne) to Point E. Faandaare ngal pottital paayodinngal ko yuurnitaad
08-03-2014

37. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

Ko ngol waɗi laabi joyi ko wuro ngoo ene waɗa ñalɗi e tawtoreede, pelle ndulumaajinaaɓe to mbaawi wonde fof e tawtoreede Jaale pulaar e yoga e ngenndiyaŋkooɓe leñol ngol, e t
01-02-2014

Ndulumaaji Demɓe wuro Delliyaa, toongo Faatimata Hawwaa Jeŋ, jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre)
01-02-2014

Leñol Fulɓe, mbaɗten jili (hakkillaaji men) hoto en peccoraade inɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗe
17-11-2013

... maɓɓe e oon sahaa ɓe cafra ɗum .ɗum ɗoo alaa ko ɓuri ɗum waɗde faayiida! Ko ɗuum woni: binnditagol ɗemɗe ngenndiije, Ko ngam jarlibaade haa anndee hol ngal ɗemngal ɓuri jogaade ...
17-11-2013

Aamadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, laamorgo Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko
09-11-2013

Binndital kaayitaaji Moritani, Bonannde kala nde dow mum Daartol hollii ko ɓaleeɓe ngadii hoɗde e bannge rewo Afrik o kala, tuggi Esiip haa Rewo Moritani. Ngol hollii kadi, ko e tee
05-08-2013

... QWERTY. Aɗa waawi labaade kañje ɗiɗi so aɗa welaa. Caggall ɗuum yah to tappetee binndi ngam ƴeewndaade so tappirde ndee affiima no haanirta nih. Banndiraaɓe, kala e mon ...
29-07-2013

...i, duɗal ngal ko aldaa e caɗeele, ñalnde alkamisa wiyanoonde ndee. Ñalawma hanki oo, ɓe mbinndii 51 neɗɗo hakkunde mawɓe e sukaaɓe. Tawi ko adii ɗum seeɗa, yimɓe mawɓe nootiti...
09-06-2013

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko
03-06-2013

Duuɓi sappo e ɗiɗi hikka ko oo gorko sañkinoo e tanaa oto ɗo wiyetee Juunndu sara wuro Baydi Kacce Paam Giyaa, hakkunde Podoor e Tareeji, Senegaal ñalnde hoore-biir, 14 lewru
14-04-2013

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

Enen fof eɗen ciiftora jaltugol "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo n
29-03-2013

... rewɓe heertiiɓe battinɓe e nder sahaa e daartol men ( teemidannde XIXɓiire), ɓe golle mum’en mbinndiraa ngommbudi ndi momtotaako. Omo heddii ender hakkillaaji men fawaade e dokke keeriiɗe...
12-03-2013

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥