NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés farba ngom 
29 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher farba ngom avec Google

Résultats 1 - 29 sur 29
...efee Maatam oo e denndaangal sarwisaaji falnde ndee. Ceerno Maajakatee rutti-ɓe konngol e sawto Dipitee Farba ngom. Farba ngom woni jogiiɗo konngol ceerno faade e laamu nguu etee ɗum fuɗɗiima gil...
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

... ko oon ardii RTP e Papa Biraan Caam mo PAISD. Ko jiidaa e dipiteeji nantuɗi inɗe mumen wayɓe heen no Farba Ngom, gawlo hooreejo leydi ndii, Saydu Jallo, Dipitee Aliiw Demburu Soh e nulaaɗo jaagor...
01-02-2014

...du Njaay, Ñas Yero Aali, Yero Malal Sih, Jibi Sammbayel Soh, Mammadu Bookar Wele, Bookar Kaaliidu Farba Jeŋ, Aliiw Malel Ñaŋ, Umaar Mammadel Soh e Moybaraknaaɓe ko jiidaa e nootitiiɓ...
09-06-2013

Mawningol 08 mbooy ina rokka’en fartaŋŋe semmbinde kala ɓeen rewɓe jaambareeɓe dariiɓe, ɓe kaaɓaani hay sahaa gooto ngam ɓamtaare faggude, dawrugol, pinal  e renndo  e n
12-03-2013

...oo. Fella fiɗa, fellee fiɗɗoo. Wara wastoo wi’a ko kañum teyi. Hulaani fiyannde e Farba Sammba Kummba GEYI. Ciftoren baɗɗo ñaamgolleeji ɗii sahraŋkooɓe ceedii. F...
29-07-2012

...m! Yo Allah, yo a wuur yoo! Njalla, yo a wuur, nguurndam maa ina waɗi nafoore! Ɗum ko konngol Farba tawi ɓanndu mum wulii jaw, jawlii mikoroo. Mansuur wiyi: Awluɓe njaaraama. Ko ɗ...
10-11-2010

...o amenjunngo, oon woni Sirif Njanoor, gardiiɗo APR Le Havre". Caggal ɗum, min keɓii yeewtidde e Farba Ngom gooto e wonniiɓe Makki ɓurɓe yitinaade, kadi ɓo musidal mum e Makki wonanaani he...
08-11-2010

Haalooɓe pulaar mbiyi : »Haaɗi haaɗa yoo haaɗ ɗo gure kaaɗi », kono ellee nii boom haaɗi haaɗa Abdullaay Wadda o jaɓaani haaɗde ɗo gure kaaɗi, sabu lannda politik wiyi e hita
03-11-2010

Mbar Ali Bonngoo Ondimmbaa e guwernama mum paalaaka nokkinde hoɓɓe lonngere ummorde e dognugol (cofirgol) taksiiji leydi ndi? Hay sinno wonaa ɗum woni payndaale maɓɓe, banndiraaɓe, nanndii hee
27-09-2010

...uundaaɗe, sabu lannda Ngootaagu Doole Potalyankooje (UFDG) mo Alhajji Sellu Daleen Jallo mbi’i ko Farba Gawlo wullaani e jaamburaagal e nuunɗal Lunseni Kamara firti tan ko ɓe heɓtinaani mo, ...
24-09-2010

...nanngaa: laam tooro, tooroodo jaaraa. Mo wii awluɓe nafataa tawaka ko a kewnaani. Ɗoo noon mi siftorii Farba leñol Mammadu Abdul Sek feetere jayngol. Ko mawɗo awluɓe oo heytiiɓe, so wonaan...
01-08-2010

Njeñtudi Bakkaaloriyaa hitaande hikke nde yaltii kono Farba Gawlo wullaani e makko, sabu e nder sappo e jeetati ujunere, teemedde nayi, capanɗe jeegom e tati (18.963) almuudo ƴamatnooɗo wa
28-07-2010

...e yehi haa Boosoya e Ngenaar ndennti  nanondiral waɗi; Abdul renndini Boosoya e Ngenaar fof ardini Farba Jowol, ndeen o ardinii Farba Jowol,  farmbaal mettini heen wultini Abdul Bookar haal...
04-07-2010

16. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...#599;o taw yimɓe ɓee puɗɗiima haɓde. Nde Baaba naati diŋiral gal ena wonti Farba Mansuur Diine gawlo taanum Farba baggel no Baaba Maal wiyri, yiɗɓe ngulli, kell...
24-06-2010

Leñol Fulɓe ɓooyii jogaade fellitanɓe ɗum ƴiiƴam mum en ngam ndimaagu e ɓamtaare gila nde dawaa dawi haa yottii hannde. Yonta kala ena wooda ɓe leñol ngol fotani kasaara e kasa
03-09-2009

...aset goo lewru Me, ko heewi wayliima. Usmaan Ngom, Usmaan Masek Njaay, Awa Njaay, Abdullaay Fay, hay nii Farba Seŋoor en fof ngartiraama. E oo kikiiɗe alet 12 Me 2009 ko Ayda Mbooj e hoore mum riiwa...
13-05-2009

 Lewlewal :   06-05-09-Gila ñande aljuumaa haa jooni, laamɗo leydi Senegaal hono Abdullaay Wade seeraani e waylude  ko taariindi mum. Caggal nde o addi Suleymaan Ndeen
06-05-2009

20. HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
Talaata 2009-05-05 - Ko lowre politik ɓuri remeede e ngesa jaayndeeji Senegaal e alkamiisa oo. Haa hannde laamu kesu Suleymaani Ndennee Njaay, ina safroo ñabbuuji cukaagu ; hakkunde ustude, ɓ
05-05-2009

21. Senegaal :Fiilgol jaagorɗe
(News/Politique)
Wadd memtiiima laafi mum artirii Usmaan Ngom, fewnitii walaare Abdullay Joob  Lewlewal-04-05-09 –Goo sappo ! Hay gooto meeɗa yiide jaagorɗe ene fiile weetaani mbaylee. Balɗe ta
05-05-2009

Subngo jaagorɗe   Wadd baatirii karte ɗee !   Lewlewal-02/05/09-Senegaal- E oo ñalawma, laamoɗo leydi Senegaal wona Abdullay Wadd suɓiima elimaan jaagorɗe, hono Suleymaani N
02-05-2009

SENEGAAL: Laamu Suleymaani Ndeene Njaay: Noogaas e jeegom jaagorgal e jaagorɗe tati jowitiiɗe LaE nder laamu ngu Sileymaani Ndeene naajy darni e kikiiɗe aljumaa 01 Me, woodii ko teskini heen :
02-05-2009

Air, Senegaal International marɓiima: waɗi ɗum ko ñamaale ɗe njoɓaaka, ummitinta ASI ko miliyaaruuji capanɗe jo (50 MILIYAAR)Senegaal:Gila hanki ko e batuuji wonaa hakkunde halifaaɓe Air
30-04-2009

...idi, Ahmet Halifa Ñas ena tuumanoo e njeygu masiŋaaji demooji ɗi laamu Libi totunoo-mo kanko e Farba Seeŋoor. Ko kanko kadi haɗanoo naatde wuru Kawlak, to Madiina Baay Ñas to o jeya...
22-04-2009

Sahnga de kawtital Sopi ena lummboo e gonɗi mette, ena yara kore nimsa e haame, Abdurahiimu Añ e Kaaliidu Jallo keɓii yahtude haa njottii tufnde caggal nde laana Sopi debbi e nder diƴƴe Be
23-03-2009

... e nder ɗowgu kesu nguu ko worɓe 24 e rewɓe 4 tan? waywaylo oo heewaa ko naanaattini oo ɓuri heewde. Farba Senŋoor joginooɗo ruso (transports ) nawtaama njeewgu. Abdurahiim Añ jogii Peewn...
03-12-2007

... Suudu nduu no golle mum njahri e no jawdi leydi ndii huwtortee. Jooni, heewɓe e lannde PDS ena ndewi e Farba Seŋoor ngam yiɗde haɓaande Makki haa immoo e jappeere cukko Ablaay Waadd e hoore PDS. ...
16-11-2007

...da ina lokoo makki mbele ina jaaboo damal no o yaltiniraa galle baaba weeva kono makki Sal jaabaaki heen Farba Sengoor alaa ko heddani mo e bonannde etee ko viyngel capaato haali fof xefti zum ko e ko...
30-10-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥