NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés ibraahiima saar 
101 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ibraahiima saar avec Google

Résultats 1 - 50 sur 101
1. Weltaare mawnde
(Commentaires)
On jaaraama fota Cerno Ibraahiima Saar, yo Alla bheydan on feere e fiira O hisinaon onon e koreeli mon aamin
18-01-2012

2. On njaaraama
(Commentaires)
Mo golli ko moƴƴi yoo jaare, Pulaagu.com e gardagol ceerno IBRAAHIIMA SAAR,on ngolli kadi golle mon njooɗi peewi, amin keɓtini golle mon, kadi golle mon keɓtinaama e nder enternet, sabu Pula
09-12-2011

3. ndaw goonga labaazo
(Commentaires)
...a so tawi ziizo konnguzi so izi njaltay kunuze fuutankoo6e mbele maa mbaaw faamnde ngoo miijo labaango ceerno ibraahiima saar :upset :grin...
28-09-2011

4. ndaw goonga labaazo
(Commentaires)
...a so tawi ziizo konnguzi so izi njaltay kunuze fuutankoo6e mbele maa mbaaw faamnde ngoo miijo labaango ceerno ibraahiima saar :upset...
28-09-2011

5. baaba leñol
(Commentaires)
...gootaagu murtuzo ko heen jeyano o tuzziima leppi leydi leydi tuzzimo leppi teddungal yoo geno 6uu6anmo ceerno ibraahiima saar ajuuraama...
11-06-2011

6. gay aamadu maalik
(Commentaires)
...makko koko heddoto haa abada yonta kala garzo maa siftormo mbinndira innde makko alkule kanne e kaalis ceerno ibraahiima saar a juuraama kadi on mbayrama yiyeede e jol jole ndee winndere nde kesi kazi...
29-05-2011

7. weytaare
(Commentaires)
pulaagu.com e gadagol ibraahiima saar njokkee golle sabu yuman lowe ko pulaagu ,paamee minen ko caggal mon min ngoni on udditii damal fooyre mowoni kala yoo ar itoo.....goomu yaakaare.com yettii on
23-01-2011

8. WELTAARE E GOLLE MON
(Commentaires)
...ɓe mbaɗii ñalɗi bayɗi ndaanii fooyodinde, ene haani feññineede haa aduna fof tina. Ɗuum noon Ceerno Ibraahiima Saar, a waɗii no ngoownoɗaa waɗirde. Yoo juut haa juuta. Ko weltaade tan e ...
13-11-2010

9. njettoor
(Commentaires)
...Geno jokku baawal e softeende ngam gollanaade leñol ngol. Yo o siftore no cistorɗaa Mawɓe leñol ngol, aan Ibraahiima Saar ! Saydu Kan e sehilaaɓe mum, ko wayno Yero Dooro Jallo, Abuubakri Dem, M...
01-10-2010

10. salminaango e weltaare
(Commentaires)
wattude feewnude tigilde e demngal pulaar ko ,faayidaagal timmungal sabu aan ceerno ibraahiima saar ka ganndo ngenndiyanke ,harbiyanke yo aa wuur ko juuti sabu nguurndam maa ina heewi nafoore gila e w
03-08-2010

11. Ñalngu PULAAGU
(Commentaires)
... naange ndeke yoo toow NAANGE PULAAGU e ɓamtooɓe PULAAGU. Goomu PULAAGU.COM no ndiidorii e gardogol Ceerno Ibraahiima Saar jom Cubalel Wuro Kunta, ñalawma oo ko ñalawma mon. Ndakmitoɗee heen haa...
03-08-2010

ko weltanaade ibraahiima saar e golemum mawde e lenol ngol yoo alla 6eydu balde e baawde on njaaraam
22-06-2010

...eftere makko "Wullaango boolumbal". yeewtantunoo ɗum banndiraaɓe ɓe ko maccungel korsinngel Murtuɗo hono Ibraahiima Aamadu Lih. Kono tan e ndaɓɓe nafoowa fedde dental e jokkere enɗam Baambe i...
21-06-2010

14. pulaagu.com
(Commentaires)
...kono kadi so wonaano haaloo6e ma aduna oo humpanno sabu ko golle ngadoto haala haala wattindo haaleede ceerno ibraahiima saar so goonga mbiza wela alla mbiza welema sabu nju66ude golle ma yoo geno rok...
18-06-2010

15. Ko pulaagu.com jeyi wune
(Commentaires)
...ikki ɓuri haandude e njettoor, gaa-gaa mawnintenooɗo o, hono oo ngenndiijo biyeteeɗo Aamadu Maalik Gay, ko Ibraahiima Saar e pulaagu.com, jogiiɗo miijo waɗde ndeeɗoo yontere. Yo Alla sellin dool...
04-06-2010

Mo juuli kala waɗa SALAATUL FAATIHA Mo yillii PULAAGU.COM kala juuroo waliyyu Allah laaɓɗo oo: woni IBRAAHIIMA SAAR Hah goree am, Abu Jaañ wii ko maa o juuroo Ceerno IBRAAHIMA SAAR nde o daña
16-05-2010

17. Jam arii
(Commentaires)
...um en, holi to alɗuuɓe ngoni? " Sellii laaɓii seydi Aan. Yoo wuur PULAAGU e ɓamtooɓe ɗum! Ceerno Ibraahiima SAAR yettaama....
16-05-2010

18. KELLE ALLAH !
(Commentaires)
... Yoo ɓamto PULAAGU e ɓamtooɓe ɗum. Jaaraama: Haadii Koddooy e Haadii Aan Njettoor keeriiɗo feewde e Ibraahiima SAAR jom laana kaŋŋe awƴirgal kaalis...
16-05-2010

19. ngendi
(Commentaires)
On njaaraama Baayo galo e Ibraahiima Saar Ceerno Baayo haali hala kaa sibu heewve no makko nana Moritani njangi ko arab kono caggal ve ngonaa safalve ve ndokketaake hakke mavve. Ceerno Ibrahiima ko
11-05-2010

20. Binndoowo
(Commentaires)
...ngal mum e juulɓe kala, yoo Alla ɓooynumo ɗo geece men ɗoo. Ko heddii ko, ko alaa fof ko ɓeydatmi e ko Ibraahiima SAAR e Aliw KONTE kaali ko. Nganndee tan laamu Senegaal jaggaani yimɓe ooɗoo ...
19-04-2010

21. Kabaaru e Duwaaw
(Commentaires)
... ɓee: Yoo Allah yurmo ɓe, yaafoo ɓe, haarna ɓe aljanna. Pulaagu.com duwanaama e ndee ustaare. ceerno Ibraahiima Saar yettaama e ndee jaaynde....
17-04-2010

...e jalih ngal Lih Jibriil Hammee sosi sahaa nde ngon-mi Nuwaakchott nde. Yo Alla juutnu balɗe makko e balɗe Ibraahiima saaruuji ɗi eAliw kontee e kal daraniiɓe ɓamtude Ɗemngal Pulaar e nder winn...
07-04-2010

...leñol ze ngollta banndam ar naat e nderze LOWE ke6aa ganndal e humpito laamngo sabu wazi sabaabu ngam ceerno ibraahiima saar ko aan wonani min saabu nde min mbaawi humpitaade gole 6ee waliyaa6e leño...
06-04-2010

24. WUNE
(Commentaires)
Ibraahiima saar a salminaama a juuuraama;ndee winndannde ko wad nde faayiida,sabu ko nde winndannde ganndal e fammin'da besngu fulbe ko kewi hannde to Amirik.barak oboma dañii wune,ndee moyyere roŋk
26-03-2010

...orza ligo raade ndi leydi ko zoon tigi annde te so won haaloo6e mbaasa wadde ittata won haaloo6e mbaza ceerno ibraahiima saar koy wazoo6e he njeyza woto tikku woto heppu ñalwma oo koko tozza gargol m...
23-03-2010

26. Fulɓe dado-ɗen yontii
(Commentaires)
...Pulaar e yawaade ɗum, ɓe mbaasa wayde no pitilol ni (sonndel) ene yeynanoo waɗɓe ine saayna hoore mum. Ibraahiima saar golle maa njooɗii, yo Alla sellin , semmbina, njahree yeesoo....
12-03-2010

27. MBIRUUJI leñol
(Commentaires)
...owaadi men,e goobaadi men,e donaadi men. ndeke nootaade en nodaandu kawtal,ina waddii en,e keewal.A njaaraama Ibraahiima saar....
10-12-2009

28. NJUULE MO WUURI
(Commentaires)
...o odon njaafoo,yo en mbadtunii mo wuuri,tawa eden beydii en ngustaaki,miin to banngam mi yarliima mi yaafiima.Ibraahiima saar eden nelda neene duwaaw kaŋko e maaybe juulbe fof,yoo geno wadbe do wadno...
01-12-2009

...u ko winndude saɗi ko fof ko taraneede winndande ɓuri saɗde, yo Alla Geno o loosnu en e Lislaam. Ceerno Ibraahiima saar mawɗo lowre pulaagu.com ene foti duwaneede cellal e juutde balɗe e sutur...
26-11-2009

30. JAABOWOL
(Commentaires)
CEERNO Ibraahiima saar a salminaama,saa dañii so alaa ngantu,jaabaadema ceerno Ibraahiima Amadu lih ina moyyi.mbele o waawa wadde winndannde,nde hoore boowal,tawa wonaa e komanteer o wadi,sabu binnda
22-11-2009

Mbeɗo kaalanaakam hol no winndannde waɗtirtee e binndanɗe lowre nde; tawa naatataa e komaanteeruuji ɗi. mbele mboɗo waawa waɗde ko Ceerno Aliw kontee haali ko. mbiɗo yiɗi neldude on ko pirtu
12-11-2009

32. Musiɗɗo Aliw kontee
(Commentaires)
...ɗe tawo, ko fayti e diine e celluuka pulaar e mbinndiin mum e comce mum fof. No mbiyru-ɗaa nii ine selli Ibraahiima Saar ko potɗo duwaneede juutde balɗe e moƴƴude battane, hay aan ne kay ne y...
31-10-2009

E mail am ko (pinalmen@yahoo.fr) Noddirgel am ko 00221775706905 walla fix: 00221339734001 skype am ko (pinalmen) Seydi saar golle maa ene njooɗi ene peewi paamee tan ngon-ɗon ko e jihaadi ma
30-10-2009

34. njettooru
(Commentaires)
Ibraahiima Saar Alla jaaraama e daartol ma paayidinngol; naftowol lenyol. Njokkee golle wizto wallitoowo vivve lenyol ngol ve njannjaani so wonaa zemngal Pulaar ngal.
13-10-2009

35. Hayyoo Fulɓe malaama kadi
(Commentaires)
... winndat binndanɗe maa haa njoofa tawa ene newii alaa hay yahde to caractères spéciaux; eskey yo Alla yoɓ Ibraahiima saar e kala darinooɗo haa ɗeeɗoo golle paayodinɗe mbaawi weeɓande ɓiɓɓe...
24-09-2009

36. NJUULEN MO WUURI
(Commentaires)
...gal ndee lowre joganii leñol ngol. Hannde azen mbaawi haalde golle peeñze he lowre ndee , kono golle Ceerno Ibraahiima Saar peeñiino ko adii hannde. Nde jehre alkule pulaar zannantenoo haa siwis nd...
21-09-2009

37. duwaaw e juul mo wuuri
(Commentaires)
ASSSALAAAMU ALAYKUM TOKARA AM DENDAM IBRAAHIIMA SAAR GORKO MO BAABAABE LOOTI BEELAL. MI DUWANIMAA MA E SANKAARE JINNAADO MAA MOYYO O. YA ALLA YURMO MO YAAFOO MO JUUDE MOYYE NJABBOO MO. CAGGAL DU
20-09-2009

38. binndoowo
(Commentaires)
...dii kadi, mi dazat zum. Oo Almuudo Ngay kay, alaa ko woni so wonaa bolonqel haala, etee so arii zo, yoo taw Ibraahiima SAAR, walla Aliw KONTE, na njoganiimo mobel. So zum alaa koyze makko, haa gal...
24-08-2009

39. Binndoowo
(Commentaires)
Ibraahiima SAAR, a jaaraama, SKORPA ne jaaraama, hono makko en, na carii e nder leydi Farayse hannde. Won e mum en nii fuzziive anndeede hannde, ko wayi no UUmar SAL, mo Montargie, mo iwdi Lobbudu e n
21-08-2009

40. NOON TIGI !
(Commentaires)
...laaku Farayse, ngati aɓe njogii hee humpito e nafoore leñol ngol. Ceerno Sayku Umar Bah jaaraama, kono kadi Ibraahiima Saar Jaaraama ngam newnan'de en ndee lowre wonannde en BERAA ngam humpitde e fa...
31-07-2009

41. fenaande alaa kosde!
(Commentaires)
...foodanoo potal ko anndude fenaande yawtataa,huunde noon so tawii won rewbe heen ina njiilo waasataa nde yiita,Ibraahiima saar ko e yiilotoobe he jeya ko noonkadi waraabe be . jooni kay heddii ko enen ...
18-07-2009

42. duwaawu
(Commentaires)
...la jaasataa. yo Alla yurmo yaafoo mo yarna mo e weendu kawsaraa. En njaalii mo ibraahiima saar e kawtal fulbe ngal aamataa. ...
08-07-2009

43. Binndoowo
(Commentaires)
Ibraahiima Saar a jaaraama e ndeezoo winndannde. Aliw Konte ne ko haali ko ko noon foti wonirde,"yo ve calo". Kono tan e dawrugol a javat ko calizaa, haa yimve nana,calozaa kadi ko njavzaa, haa yime n
08-07-2009

ko haaletenoo fof toni ngayni, ko mo wi'ii haalataa ko haalanooka maayat ko deƴƴuɗo.caggal jaarnaade Ibraahiima saar ko mantude ɓee dariiɓe ngaddi ballal mum en, eɗen mbiya yoo Alla juutnu
07-07-2009

45. Binndoowo
(Commentaires)
Golle maa moxxii; aan, Ibraahiima SAAR, ngol ciimtol addanii ve njahaano ve, anndude no hiirde nde yahri. Yoo Alla juutnu balze moxxina battane. Yoo Alla reenan en ndii aawdi, ko juuti. Njokken gol
06-07-2009

46. sago
(Commentaires)
Ibraahiima saar hevii sago mum, sibu hebbinii poos mum. Kanko e kanndidaaji tati keddiizi zi, ve mballitta tan ko Abdel Aziz (seneral o) mbele ina dagna laamu mum. So wonna zum kay yimve fof ina ngann
24-05-2009

...naamnal ngenndiwal haa jooni koko jookii, mooliiBe haa jooni nana ndoofii, maccungaagu ina jokki. ko woodi ko ibraahiima saar haalaani etee jogoraani haalde ko holi no foti ko absdul aziz rokkimo ngam...
05-05-2009

48. teskuyaaji
(Commentaires)
...taade e lowre mon humpitoore teddunde nde. Mbeɗo teskii jahrugol golle mon ɗe yeeso no haanirta ni, Ceerno Ibraahiima saar mi teskiima kelmeendi ndi pirataa ndi endi yahdi e maanaa mayri. Yo Al...
03-05-2009

49. Binndoowo Pulaar
(Commentaires)
Ibraahiima SAAR, a yaɓɓii kam e ɗemngal. Banndiraaɓe, ko hooynantenoo, so saamii hoccete. Diɗɗal Boolumbal ko ronki e men fof, fotaani ronkude e men tawtoreede ndee ɗoo hiirde, ngal ɗoo diɗɗ
29-04-2009

50. Aɗa siiftora?
(Commentaires)
Najiiru Sih mo Haayre Mbaara, waasataa tawo aɗa siiftora Ibraahiima Saar sabu en njaŋngidii seeɗa!
16-04-2009

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥