NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés ibrahima sarr 
64 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ibrahima sarr avec Google

Résultats 1 - 50 sur 64
1. weltaare
(Commentaires)
le dessin animé tokosel m'a beaucoup emu bonne contuniation monsieur Ibrahima SARR
09-01-2012

2. me sagatabhe
(Commentaires)
yo Allah yurmo yafo Mustafa Boli Kane. Golle mabhe mayata ha abada. A jarama cerno Ibrahima. So minene Sokabhe hande ganndi Bustafa Boli, Murtodho, Ibrahima Sarr senior balalma ene hen sibuma takkade
29-09-2010

3. seeydi kaane
(Commentaires)
...ecommenendation des fulbe le menera une voie du dieu , dieux merci les personnes comme saidou , murtodo , ibrahima sarr. katante leñol , ect pour ne citer que ces gens sont des prophetes , le don q...
28-09-2010

4. weltaare
(Commentaires)
...é jokkindirdé e mon sabu ko mi ngendiyanké pulaar sabu ko murtudo joop wonno ceerno am mbodo niaago papa ibrahima sarr nde wallatami e gollé de on njaraama....
11-09-2009

5. weltare
(Commentaires)
salam ibrahima sarr mi weltinima one kono mi wima pulaar ko mum ko ko yeeso tan faya mi wiyamone yone kal e ibrahima sarr candidat to mauritanie
03-06-2009

6. woté ibrahima sarr
(Commentaires)
moi je ne comprend pas ce Ibrahima Sarr. il vote contre aziz, il se dit candidat de l'opposition, et il a reçu un montant 100.000.000UM de la part de la part de Ould Abdoul Aziz.est-il un vrait oposa
04-05-2009

7. duaade
(Commentaires)
Ibrahima Sarr booyi mii uditaani pulaagu.com ngonoomiko Likkeeyi cd Am ko duum tardini duwaou am yumiraado o yoo alla yurmomo yafoomo sadak makok booya e jungoma alla hokkouma balde juutde mii salm
10-04-2009

Mi ar yillaade e juuraade ndee lowre haantornde, Yoo Geno sellin doole, hokka sago Musiddo Ibrahima Sarr
06-04-2009

9. Duwawe
(Commentaires)
Ibrahima sarr Mi rewno do waddema juul mo wuuri 2009, kissa kawru mi e oodo kabbaru. Ko dum woone adumna. Mi duwiima e berndam. Safi ba
17-03-2009

10. juulmo wuuri
(Commentaires)
Ibrahima sarr juulmowuuri nguura a kaaba ndanna duubu 170 hitaande tawa hadajogu sebmbesuuka sarr nguurndamma no wadinafoore gorko to jubalellaw a jaaraama Issa Mbaye Diary Sow
02-10-2008

...agiimo nde o yobata bee worbe e rewbe daraniibe ndee lowre haa mbaaw'den anndondirde: Teenqti noon e ceerno Ibrahima Sarr....
01-10-2008

yo alah yobe sa bi ko darinda pulaagu yo alh yobe kobor domo fade ibrahima sarr niamo niebe
24-08-2008

13. min mbeltiima
(Commentaires)
ibrahima sarr garalma welimin a jaaraama Issa Mb Diary Sow
20-08-2008

14. Contacter Ibrahima Sarr
(Commentaires)
J e suis d'accord pour le contacte, j'autorise mon ami Ibrahima Sarr à te remettre mon courriel. Merci.
04-06-2008

Musidɓe tedduɓe, on calminaama haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e lowre men nde ngoow-ɗen, nganndu-ɗen. Njiɗu-mi innude ko
05-11-2022

16. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

17. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji
16-04-2017

19. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

Jontaaɗo Fulɓe hannde wiyetee ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e lewru maayndu nduu. Sanne wolde ndee muusiino no feewi sabu
26-03-2014

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 25 Jolal 2012  podcasts/HYonti_IMalalSarr-GKesse_kassataya_25_Nov
02-12-2012

Haala kaa juutaani: ko yiɗde hollude tan golle puɗɗaaɗe ɗee ngam addande renndo ngoo laylatol Facebook e ɗemngal Pulaat. Golle ɗee ko jooni puɗɗii kono mi horiima mooftude siirlu oo (mmj
09-11-2012

... Boulogne (92) - Abdoul: 06 85 95 65 21 Les Mureaux (78) - Adama Barry: 06 23 53 60 80 Le Havre (76) - Ibrahima SARR: 07 60 50 27 16 /gawlo_deni Kuɗol Ibraahiima SAAR   ...
19-08-2012

Musidɓe tedduɓe en ngartii hannde addande huutorɓe Firefox e yiɗɓe janngude no huutortee fof doggol ayaaje widewoo tawa ena tinndina fannuuji Firefox ɓurɗi maantinde. Ɗee tinndinooje baɗaa
15-06-2012

...gam heɗtaade "Haala Yontii" nde 03 Korse 2012  podcasts/haala-yontii-Firefox_ibrahimasarr_03_Jun_EDITED ...
03-06-2012

Rajo kassataya (www.kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji
03-06-2012

... Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayontiibrahimasarr19fev2012_edited ...
16-05-2012

...de yeewtere "Haala Yontii" nde 22 Siilo 2012  podcasts/haala-yonti-22-01-2012-ibrahimasarr ...
07-05-2012

...taade yeewtere "Haala Yontii" nde 18 MBooy 2012  podcasts/haala-yonti18-mars-ibrahimamalasarr ...
07-05-2012

... ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayonti_ibrahimasarrfacebk29Apr2012_edited ...
06-05-2012

...du Tumaani Tuure nana moolii hannde Senegaal, e ndeenka laamɗo keso leydi ndii hono Makki Sal. Kuɗol Ibrahima SARR ...
28-04-2012

...ɓe njantii e Makki walla ɓe baɗa ko hay gooto suusaano miijaade: yantude e Ablaay Wadd! Kuɗol Ibrahima SAAR ...
27-02-2012

...politik. Holi no njiyru-ɗaa o ɗo buklet baklet politik kewɗo e nder doŋre men Afrik?   Pr Soh Ibrahimaa Mifoo: Eɗen nganndi tiiɗ-hoyraagu e añamleñaagu Kartuum e salaade ...
27-03-2011

...rewi heen Moden Lumana mo Hamaa Hamadu 24 nulaaɗo, rewi heen Andp 8 depitee, rewi lannda yarhammu hoyreejo Ibrahima Bare Maynasara 7 depitee, rewi heen Udr Tabbat 6 depitee, lanndaaji ɗiɗi keddiiɗ...
07-02-2011

...i mo e nder birooji woote mu’en. 1996, ko muusatnoo gaangaaɗo ko iirtii, tedda paɗe en e gardagol Ibrahima Baare Maynasaraa ngari teeti laamu makko, Jeneraal Baare kañum ne woodi fert...
25-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

Abdullaahi Yaayaa Nget jibinaa ko ñalnde 3 Septaamburu 1970 to Juude Jaaɓi Falnde Baabaaɓe e nder Ndenndaandi Islaamiyankoori Muritani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa
13-09-2010

... ñalnde Aljumaa jofi Aset 21 Juko tawi ina yahra e capanɗe Jeeɗiɗi e Nayi ndunngu (74). Alhajji Ibrahima Bah Imaam Raatib Jumaa Mawɗo walla hakkundeejo Faysal mo Konaakiri sankiima maayde...
23-08-2010

Habraama e subaka hee wonde ceerno Baara MBakke, kalifa Muriid'en ruttiima e joom mum e jamma hee to Tuubaa. Ceerno Baara anntiriino opitaal hakke lewru caggal nde o rafaa cellal e lebbi ɓennuɗi
01-07-2010

Daande Ibraahiima Moktaar Saar ena wowla inɗe jaambareeɓe Afrik nanaama gile gila. Ko min puɗɗii waɗtude hakkillaaji koo, ko kayre yeƴi pinal amen e ganndal amen wonde pulaar tigi "ko ɗ
19-06-2010

Caggal yettude Alla e juulde e nabi Muhammed (S-A-W) Sikke alaa loowre men pulaagu.com ena jooɗii hannde ɗo e Nuwaasot ena huccondiri e gooto e seeremɓe renndo menl; jinnaaɗo  tawi kadi ko
05-04-2010

Caggal yettude Alla e juulde e nabi Muhammed (S-A-W) Sikke alaa loowre men pulaagu.com ena jooɗii hannde ɗo e Nuwaasot ena huccondiri e gooto e seeremɓe re
05-04-2010

Fedde daraniinde wallude ɓesnguuji kooniŋkooɓe ɓaleeɓe waraaɓe e nder yanooji jaasɗi laamu Maawiiyaa fuɗiima lappol mum e nder Fuuta ngam addude balle, leɗɗe e kaɓirɗe paytuɗe e safaruu
17-02-2010

Nijeriyaa ena anndunoo feere woodaani so wonaa kawgu mum laaɓtungu e dow Mosammbik e rogere wattindiinde taƴre C. Kadi, caggal nde Ejipt fiyi-ɓe e kawral uddital (1-3) e kawgu mum pamargu e dow B
20-01-2010

Gaboonaaɓe hannde kiirata ko luukde e summbude e mbeddaaji Liberwil caggal nde Gaboo fiyi Kameruun e kawgel Afrik fuku to Anngolaa. E kawre jeeɗiɗi ki Kameruun fetti e gardogol faraysenaajo Paul
13-01-2010

Ñalnde Hiire-biir ɓennuɗo oo, 3 Yarkomaa, dille mawɗe ndillii to diŋiral Chaplin to wuro Mantu (Dept 78, Farayse). Hol mo yontanoo? Goɗɗo alaa so wonaa gooto e naalaŋkooɓe men ŋanaa,
06-10-2009

...med Ould Abdel Aziz : 409.100 daaɗe, hawri 52,58% 2- Kane Hamidou Baba : 11.568 daaɗee hawri 1,49% 3- Ibrahima Moctar Sarr : 35.709 daaɗe hawri 4,59% 4- Sghair Ould MBareck : 1.788 daaɗe haw...
19-07-2009

48. TABITAL PULAAGU: Reemtoore Koolol Briksel 2009 fuɗɗiima!
(News/Organisations et associations)
Lewlewal - 10/06/2009 - Koolol Tabital Pulaaku Belsik arii ɗoo haa yettii ɗoo.reemtoore maggol fuɗɗiima gila lewru nduu darii sabu ko ñalnde 26 e 27 Korse 2009 ngol jogori yerɓinde ɓer
10-06-2009

E nder nduu lewuru Abiril 2009, Fooyre Ɓamtaare jokkondirii e suka debbo naalaŋke ŋanaa, ganndaaɗo nder leydi Senegaal e Muritani, haa e caggal duunde Afrik to Farayse e Almaan e Engelteer e Bel
17-05-2009

Lewlewal - Won heewnooɓe nande fowru ena ŋuuña tawa njiyaani-ɗum! Haŋki mbaroodi ndaraniindi yooltude hujjaaji leƴƴi men to Muritani uŋngiima to Le Havre, leydi Frayse. Ko oon woni
04-05-2009

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥