NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés lewru 
78 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher lewru avec Google

Résultats 1 - 50 sur 78
1. Diina
(Commentaires)
...فاق e تعدد الآفاق Won jom en mazhabuuji suɓiiɓe وحدة الآفاق, mbiyi so won ɗo lewru tabiti darogol e nokku gooto, waɗɗima e aduna hee fof, so hoorde wonnoo walla so taƴde...
07-05-2019

2. saɗi
(Commentaires)
...igille kelme ɗe ko yeewtirde gannde mbele ina waɗi jolooɓe e ndee tufnde kala ñalawma walla kala lewru sabu ko golle mawɗe kadi ko duttoɗe ganni men e miijo am palalteeje ɗe yo o waɗe p...
18-07-2011

3. julmo wuuri
(Commentaires)
...n jul6e onon fof oon mbadaama juulmo wuuri yo allahu laamdo oo wadan en koorka nja6aaka kala ko duwano e lewru ndu yo allahu wadan en duwawuuji ja6aadi mi yarliima mi yafiima odon jarlo odon jafoo yo ...
20-09-2009

lewru korka ko lewru ɓural e yaajeende soo tawi hoori. soo dañal hokki yaaa sakko. keɓa baraaji ɗii.ngonnde koy wona huunde wennde sabu so.a hoori hunuu ko hooran gitte hoora kala tergal hoor
03-09-2009

5. Veydee
(Commentaires)
...n yeeso. Mi xeewii hannde 10/08/09 rovindo kabaruuji mon, nji'mi cakkitiizo oo wonnoo ko e gila e nder lewru 5ru. Amin nganndi cazeele ina keewi, kono tiznozee veydee wakkilaare; mbele ozon njokka e...
10-08-2009

6. Mandu am mooji
(Commentaires)
... séédé, ko dum tan woni ko kaalatmi gila ko booyi. Ngol dé so ari leydi fraysé mbidda yidi tindé. Lewru aout rawané (2008), mbidda wondé é mawnam gooto, min jangui werla min ngabbima aeropor...
07-07-2009

7. Binndoowo
(Commentaires)
Ndeezoo winndannde ene foti addan'de en miijtaade, sabu e lewru seezto ndeezoo hitaande jaaynde le Recheches lollonde e aduna he, winndateende e zemngal Farayse, yaltinii zemze keborze maayde e aduna
29-06-2009

8. Juulde Jaambareeɓe men
(Commentaires)
... haalan'de ngenndiyankooɓe men,moƴƴuɓe men fof mbele miijo ngoo ina nanee e kala nokku.Njaggu-mi goo lewru Duujal e kala hitaande,ko Alla tan lonngini mi ɗum.Mbiy-mi yoo fuɗɗo 1/5/2009.Alla wa...
06-06-2009

9. Njettoora
(Commentaires)
...wngal wonan'de mi fuɗɗan'de leñol men ñalawma juulde pulaagu e kala hitaande. Ñalawma o ko 1/5(Goo lewru Duujal e kala hitaande).Hikka ko fuɗoode tan;ko ɗuum waɗi no miñiraaɗo o;Umar Bah wi...
06-06-2009

10. sunaare
(Commentaires)
...m! woppidii en niɓɓere,daande wuurnde weltinoonde ɓesngu leñol yahii,woyyoo! geno e baawɗe mum, ndu lewru seeɗto wontii e men lewru sunaare, 1989 e 14 seeɗto 2001 kadi hannde koode men ɗiɗi n...
21-04-2009

11. MAKKI HEƊO MIN
(Commentaires)
... faamii nguu ñawu. Kono hono makko en keewaani tawo. Hannde noon ko aan Makki yontaa. Ko a cowiiɗo mo lewru mum darii, mbele afo maaɗa jogiri innireede enɗam maa walla a sooynat jikke.........
25-11-2008

12. NGOXA
(Commentaires)
...iixam ndimaagu fezzata e vanndu mum,hannde ko gite kecce waaldi!!! Kono tan Obamaa wonanii en hannde no lewru jofnde juulde ndu hoornoove kala kooynii. Hoto jikke sooy. Denzi am Ibraahiima Saar e Mam...
04-11-2008

... dumen kadi en naagiima bajjo gooto e aduna jom laamu to sahre goonga ndewo jabanta en liggayaaji lewru makko yurmeendu ndu KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKARA SIH JEYAADO TO JOWOL GON DO TO...
01-10-2008

14. njuulee mo wuuri
(Commentaires)
...n ustaaki.yoo Geno rokku en cellal,coftal,nanondiral haa vamtoo pulaar.yoo alla rokku en baraaji gonzi e lewru nduu kuzol:goomu www.yaakaare.com...
01-10-2008

Lewru njurum e peewal wayniima saatu nde ndu hodii en 30 balde : E nguu mbayniigu enen fof en ndentinii berde men e laabal en kuccinii e GENO toowdo bajjo oo eden nyaagoomo yurmeende makko e yahfua ma
01-10-2008

...ii kabaaru seppo mawngo waɗii to ngijilon e tawtoreede gure catiiɗe ɗee kala ngarii hay so ko tampere lewru koorka,ɓe mbaɗi leppi boɗeeji e wuro ngo ngam hollude mette maɓɓe e Saada Njaay kono...
28-09-2008

17. Mo Geno Bamti Toowat
(Commentaires)
...lii tan haalete ete yimbe fof pen'datah:lutti ngo addaniikam fahmuya ko tagi ko kanko Makki teddiniraa e lewru Août 08 to Bruxelles udditde Koolol Tabital pulaagu hay sinndo o gantini o danyaani arde...
28-09-2008

18. miijo
(Commentaires)
...eettii e makki Sal koo ene selli en teskiima dum e jonle hakkunde men e makko, haa teenti e garal makko lewru yawtundu nduu to donre coloraado e nder dowlaaji dentudi amerik....
27-09-2008

19. banndam en on njaaraama
(Commentaires)
...u tawa o fellitiino wattude lowel makko fof kadi niebbe daay. Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka ndu....
23-09-2008

20. Banndam en on njaaraama
(Commentaires)
...owol ,mballee mo wotoo wattude ngesa mum fof kadi niabbe daay. Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka nde....
23-09-2008

21. yo en njuul mo wuuri
(Commentaires)
..., yoo en mbaɗtu nii kadi mo wuuri,geno waɗana en kaa koorka; koorka njaɓaaka, ko nduu woni wi'eteendu lewru yurmeende;oɗon ñaagaa yaafuyaaji kala pergitte ,haa teeŋti onon yillotooɓe geese oo, ...
04-09-2008

22. hotomo yaadi heen
(Commentaires)
lewru koorka dariima en e jam yo ɓennir jam e kisal. yo geno jaɓan golle men moƴƴe rokka en jenaari moƴƴiri allah jaaraama. ene wasiya kala nyalduɗo koorka so yonti omo yara yo jangu ooɗo du
01-09-2008

...owre men ndee. Miɗo rutuu-maa duwaawu e innde denndaangal musidɓe men arooɓe e lowre Pulaagu.com. Yoo lewru nduu addan-en malu e jaɓaneede ko ndewaten Alla, tawa Omo ɗaccana-en gooto kala e men e...
01-09-2008

seydi saar, oodo gorko obama omo wondi kawisa mawdo, lamaade amric we6anaani 6aleejo, sabu ndi ngannduɗa woƴee6e ine 6uri keewal 6alee6e,kono tan hawri ko yim6e leydi ndi fof,puɓɗiima hutaade,
28-08-2008

...dde Sukaaɓe Fulɓe Deysaraknaaɓe to gorgol moritani ina ɗaminii yuɓɓinde nyande 21, 22 e 23 nduuɗo lewru nyalɗi pinal ngam mawninde pinal fulɗe e ferde laabi ɓamtaare haa mbaawa yahdude e ren...
13-08-2008

26. ndeke jiɗɗoji
(Commentaires)
...ntayal makko yeeyaama yo o aran kopporeeje makko;walla o nelda mi (rip) mi waɗana mo e booñ makko hade lewru nduu maayde;saarel anndu dey mboɗo nuunɗi ɗum noon paalel njumri yo a jogoro jam...
19-03-2008

27. Mi weltike fota!
(Commentaires)
...irde am; o wiyi ma o neldu yeruuji ɗiɗi. Mi anndaa si o neldii, kono mi haɓaani tawo. Ɗum nonn ko e lewru Jolal wonnoo. Miɗo eeroo toppitiiɗo saggitorde ndee ndee yuurnotoo ɗo neldal ngal hayr...
07-01-2008

...yillaade ñiiɓirde mon nde. Haa ittu-mi heen winndannde nde njaltin-mi e Fooyre Ɓamtaare tonngoode 48 (lewru noowammbar 2007), hono winndannde nde tiitoonde : « hol ko laawi na’i ? ». Hecci han...
02-12-2007

...urtude, haa yottii ɗo haaɗi lamɗam. Ko ndee pellit-ɗen dartinde haa feere woɗnde heɓee. Ko e lewru Mbooy 2020 kaɓ-ɗen e ɓeen yoɓnotooɓe ko fakiti koo, kaɓɓu-ɗen piille men haa ɓii...
05-11-2022

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

Musidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e f
08-05-2019

...et toppitaade njuulu. Ñalngu koorka guɗɗotoo ena wayloo hitaande kala. Tugnaa ko e haatumeere lewru. Ñalnde nde lewru dariindu nduu seedaa kala, ko ndeen koorka fuɗɗotoo. Ko...
06-05-2019

...lde;alɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara oo waɗetee hikka. Ko goonga hikka ena lewɗi seeɗa sabu ko ɓaaw...
20-04-2018

...lde;alɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara oo waɗetee hikka. Ko goonga hikka ena lewɗi seeɗa sabu ko ɓaaw...
19-04-2018

...im, ngayniren Alhamdu Lillaahi Rabbil Aalamiin.Ko e yontere mawnde paaɗen tuggude e hannde Naasaande 19 lewru Seeɗto ndu ngon-ɗen duu haa ñalnde Njeslaare 25 lewru nduu.  ...
18-04-2018

...wɗi teeŋti e yiytorde Ĝibla, Haatumeere Lislaam, Duwawuuji e Hiisorde Asakal. Ko e lewru Morso 2017 jokkondiral heɓaa e Bitsmedia ngam ɗaɓɓude gollodaade e maɓɓe e jaaɓn...
30-11-2017

... Gila 2013, omo jeyaa e Goomu Mozilla toppitiingu firooji e ɗemngal Pulaar. Nguun goomu hawriino Pari e lewru Duujal 2017 ngam gollaade e diisnondirde e goomuuji gummiiɗi leyɗeele keewɗe. Ko ndeen...
03-11-2017

38. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...urminde golle ɗee ɗoo e hitaande darotoonde ndee. Misidɓe tedduɓe, tigilde men nduu lewru ena ferti sanne! Eɗen nduwoo nde keɓɓoto-ɗon nde e dow jam. Ladi hoto ŋañ...
13-10-2017

39. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

...annde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii e nokkuuji Fulɓe keew...
26-06-2017

41. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...ji sabu gonɗi haame maa keew. On kawraani heen goree! Miin deh mi abbiima dow. Miɗo meeroo tigilde lewru faandu nduu. Hade ndeen, yoo Alla hokku en jokkude e gollɗe ɗee, e ballal mon Fulɓe ...
10-04-2017

... potirgel ngel 2 megaapiksel. Kono ko ɓuri teskinde e ɓure maggel, ko batiri biyaaɗo gasataa oo! Eey, lewru huuɓnde a sarsaani so cinndel ena e dooyo (veille/sleep)! Ñalawma kuurɗo aɗa ha...
19-03-2017

43. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

...l. Ko kamɓe tan mbaawi waɗde noon sabu ɓe cokat dame potɗe huutoreede ngam waylude yuɓɓo ngoo. E lewru Juko 2014, sahnga nde min njaltinta ZTE OPEN C oo e Farayse (jeeyirɗe Leclerc e nder Par...
28-12-2014

... de l’Education et de la Formation). Ndeen lulnde waɗaa ko nokku Enda Tiers Monde nyanlde 26 e 27 lewru Juko 2014 e tawtoreede fannuyankooɓe rowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe ŋana...
04-09-2014

...de l’Education et de la Formation). Ndeen lulnde waɗaa ko nokku Enda Tiers Monde nyande 26 e 27 lewru Uut 2014 e tawtoregol fannuyankooɓe dowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe nŋana...
28-08-2014

...ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e lewru maayndu nduu. Sanne wolde ndee muusiino no feewi sabu kamɓe fof ko ɓe rewɓe labaaɓe...
26-03-2014

... Ndeen ɗaɓɓaande wonanoo ko gila e garal Alhajji Baaba Baydi Maal to Ñaabina, ñalnde 23 lewru jolal 2013. Ñalnde alet, 8 lewru bowte hitaande 2013, seto Muritani, heedde...
01-02-2014

... jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre) hitaande 2013. Njuɓɓini ñalɗi ɗii ko Dental Ndulumaaj...
01-02-2014

...go Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko ñalnde 19 e ñalnde 20 lewru kawle(octubre) ndu ngon-ɗen nduu e nder ndeeɗoo hitaande 2013 nde ngon-ɗen. Faandaar...
09-11-2013

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥