NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés lowre pulaagu 
71 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher lowre pulaagu avec Google

Résultats 1 - 50 sur 71
1. eskey ko hadafi ko
(Commentaires)
...ltii dingiral,omo ñaaykina no feewi,............... yoo en mbattu nii mo wuuri denndaangal yilotoo6e e lowre pulaagu...
12-09-2010

Musidɓe feerotooɓe e Lowre Pulaagu.Com, on calminaama on njuuraama, ngaccon hakke no feewi sabu fergitere wo'tere ina waɗaa e naatirde winndannde musidɗo men Dooro Gey nde: Ɗo haalata maa limtata
09-08-2010

Musidɓe feerotooɓe e Lowre Pulaagu.Com, on calminaama on njuuraama, ngaccon hakke no feewi sabu fergitere wo'tere ina waɗaa e naatirde winndannde musidɗo men Dooro Gey nde: Ɗo haalata maa limtata
09-08-2010

4. pulaagu.com
(Commentaires)
...aama Afo lowe pulaagu.com,laaɓii sellii ko pulaagu e pulaar ndaraniɗaa,yoo geno won ballo.Daartol ndee lowre,ko daartol ponngol anndeede;teskee,ngam konde fuɗɗi belaa;lowe pulaar fulfulde.ko mbiy-...
04-08-2010

5. Ruttude teddule
(Commentaires)
Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En t
27-04-2010

6. Njettoor
(Commentaires)
Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En t
27-04-2010

Jettooɗe ngoodanii Alla joom baɗe e baawɗe o, mi yettii lowre pulaagu.com e kuɗo mum pattamlamiijo ganndo kuɓɓuɗo, peertuɗo, mo annduɓe njappili e fooyre mum, mo nganndu-ɗaa o Pulaar jaranii
07-04-2010

...o taraneede winndande ɓuri saɗde, yo Alla Geno o loosnu en e Lislaam. Ceerno Ibraahiima saar mawɗo lowre pulaagu.com ene foti duwaneede cellal e juutde balɗe e sutura duumiiɗo sabu ɗum ko wir...
26-11-2009

As salaamu aleykum Ceerno kontee ko kaalno-ɗaa ko fayti jolnude binndanɗe e lowre he ko; musiɗɗo men tedduɗo hooreejo lowre nde O jaabtimaamo mi, holliikam laawol ngol ndewat-mi ngam jolnude binn
23-11-2009

10. JAABOWOL
(Commentaires)
...de makko ina keewi nafoore e bibbe juulbe yiyoobe binndi pulaar,tawa kala kubbudo ngaandiijo mum,naati e lowre pulaagu.com,ina hawra e winndande he.A jaaraama saar....
22-11-2009

11. Yoo 2009 mal en!
(Commentaires)
Mussiɓɓe waŋngiyaŋkooɓe lowre pulaagu.com, mi wiyi on : yoo 2009 mal en! Cellal, kisal, ɓamtaare!
01-01-2009

...Bordoo, Orliyaa, Mantu, Etamp... alaa ɗo ñallaaka walla ɗo waalaaka ngam ɓamtude Pulaar/Fulfulde... Lowre Pulaagu.com ko lowre fulɓe fof! So a neldii binndanɗe, maa yaltu so Alla jaɓii... Kadi...
10-09-2008

Ceerno Galguumel, ko welemma sahaa kala jaŋngude jowe maa e lowre men ndee. Miɗo rutuu-maa duwaawu e innde denndaangal musidɓe men arooɓe e lowre Pulaagu.com. Yoo lewru nduu addan-en malu e jaɓan
01-09-2008

14. njettoor
(Commentaires)
ko adii kala ko njettoor feewde e udditɗo lowre pulaagu.com,oon woni ibraahiima saar.mi yettii.so alla jinngol maa e leñol ngol timmii,etee ko hol ko leñol mgol foti yoɓde ma.so pulaagu.com wiyaam
03-08-2008

Ko adii fof, mi salminii ardiiɓe lowre pulaagu.com e yillotooɓe mum. So ɗum ɓennii, weltaare am ina mawni, ngam waawde-mi dande heen nafoore ngam alɗinde pulaar am, gaagaa min fof e wonde haalpul
31-12-2007

16. ÑALNGU AAMADU MAALIK GAY
(Evènements/Maanditaaje ngenndiyaŋkooɓe)
Aamadu Maalik Gay ruttinoo e joom mum ko ñalnde 28 Duujal 1989. PULAAGU ena mawnina nguu ñalngu ngam siiftorde  oo nganndiyaŋke caasɗo!
21-05-2012

17. MAANDITAARE PULAAGU.COM
(Evènements/Pulaagu.com)
Pulaagu ena maanditoo soseede mum ñalnde 3 Juko so Alla jaɓii.
21-05-2012

18. MAANDITAARE (Anniversaire)
(Evènements/Pulaagu.com)
PULAAGU.COM ena mawnina mannditaare mum ñalnde 3 Juko 2010.
22-07-2010

19. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
PULAAGU.COM organise une séquence de formation (payante) à l'écriture du pulaar à l'intention du public peul de France parlant déjà un peu le pulaar. Le but
08-07-2010

... haa ɗo saɗi duƴƴi e fownde! Weltaare ɓurtunde ngondu-ɗen hannde sabu huccitude e mooɗon ɗoo e lowre men nde ngoow-ɗen, nganndu-ɗen. Njiɗu-mi innude ko Lowre Pulaagu, eggundu hannde to...
05-11-2022

 Tappirde woni hannde ƴiyal keeci binndol Pulaar-Fulfulde ɗii yontaaji nde binndi nduŋtii kaayitaaji, payi e yuɓɓooji ngaandiwe: foti ko cinnde walla ordinateeruuji. Ɗaawe keewɗe njawtaa
05-11-2022

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

...i tumaaji ɗi ngaameela wiyata ena foola mi, mi saloo dawde gese! Falo maa meeɗaani sooyde. Lowre maa hay ceeɗu, ena sukki gip aawdi faataato (padaas) sabu a yiɗaa ndunngu bettu-maa, ...
25-01-2019

26. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

...non e satiiɓe, wondiiɓe, hoɗdiiɓe e jiidaaɓe kala. Tuma fof mo ɓam-mi kuɗol am e innde hooreejo lowre men Pulaagu ndee, heewi ko wonde sabaabu nde geɗe tiiɗɗe. Hannde kadi miɗo adda e ...
18-04-2018

Janngo so Alla jaɓii laaɗe ena kaya hakkunde yontaaɓe Fulɓe ɗo e France (Pari) ngam suɓaade ɓurɗo yonteede, fiilee lefol Paɗɗo Fulɓe, Miss Peul Diaspora! Ko hikka waɗtata laabi j
30-03-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...e e mum fof kollii sunaare mum'en sabu nde o ari Pari, o anndondiriino e heewɓe. Kadi ɓe kabrii ɗum e lowre amen MozillaL10N  Blog. Sehil am a woppii Fuuta fof e yeeweende! Miɗo waasii ...
03-11-2017

35. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

...ena jogii konngol cifotoongol woni "nagge ngee hookii kono nge maayaani"! Fedde ndee ena jogii lowre Enternet ena wiyee "hookii.it ". Ɓe naamnii-mi noon hol no helmere ndee wowlir...
03-10-2017

37. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

...nbsp;yiylaade artirde jam duumotooɗo. Fulɓe ena poti waawde jooɗodaade e haɓdiiɓe mum'en, njiyloo lowre nanondiral.  Pelle e laamuuki Afrik, teŋti e ɗo Fulɓe koɗi ena poti harud...
26-06-2017

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji
16-04-2017

41. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...e oo ko ɗoon tigi woni. Tigilde ndee ena waɗi hakke 340 helmere, ko meeɗaa yiyeede e tigille lowre Pulaagu! Haa jooni en njokkii e yiɗde addande renndo ngoo ciifti ɓurɗi welde, ɓurɗi ...
10-04-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

43. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...nde mo woni e mon kala, kañum e muusnude koye e ndee tigilde nde tooke mum meeɗaa yiyeede tawo e lowre men! Ko miin teyi kadi, mo welaaka fof yoo ngemmbo haɓa e mayre! Njaafo-ɗon mi alaa po...
29-01-2017

44. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

Alaa mo nanaani "Konnko Bah" baar mo naalaŋke men lolluɗo Buuɗi Kummba Ceɗɗel yaltini e hitaande 2013 ndee. Gila ndeen ngol haastaaka sabu welde e sañaade. Holi Buuɗi Ku
04-09-2016

46. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...uu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle keew tan haa pakiti, kisa konaa-mi nde wonnoo wallidii...
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen habraa wonde o ruttiima caggal nde o rafaa rafi da
10-07-2014

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥