NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés maajakatee kah 
36 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher maajakatee kah avec Google

Résultats 1 - 36 sur 36
Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

...o ummii ɗoon ɓe nawta ngam naftoraade. Njuɓɓudi ndii fof jogii ɗum ko denndaangal almuɓɓe ceerno Maajakatee jannginnoo gila 1968 haa jooni. Caggal ɗum, laamu e sarwisaaji mum'en ngara ha...
20-04-2018

...o ummii ɗoon ɓe nawta ngam naftoraade. Njuɓɓudi ndii fof jogii ɗum ko denndaangal almuɓɓe ceerno Maajakatee jannginnoo gila 1968 haa jooni. Caggal ɗum, laamu e sarwisaaji mum'en ngara ha...
19-04-2018

...ndee mawninta golle e darnde ceerno men tedduɗo, daraniiɗo ganndal Alla e dewal mum, oon woni Ceerno Maajakatee Kah to Aañam Siwol. Ko adii fof en ñaagiima r...
18-04-2018

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Musiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne) to Point E. Faandaare ngal pottital paayodinngal ko yuurnitaad
08-03-2014

Kawral gonnooɗo jaagorgal kalfinangal taariindi nder laamu Abdulaay Wadd, hono Jubo Leyti Kah e Aynaaɓe Jolofnaaɓe waɗanooma nder wuro Daraa Jolof ñanlde 23 korse 2012 to Galle Suka
07-07-2012

Kabaruuji cellal ɓalli nder falde Linngeer.  Yontere no woorunoo waɗanoo-ma ngam hokkirde harkilaaji tookaaɗi. Ɗum noon waɗi ko ballal pelle biyeteeee "Network" e "Usaid&q
15-06-2012

Njillu hitaandeyaŋkoore CNCR waɗaama to hotel WSD mbo Daara ñanlde  Hoore-Biir 19 lewru Duujal. Fedde CNCR (conseil national de concertation et de coopération des ruraux) nde
30-05-2012

Hakkunde Haafiya e Daara ina tolno e kilomeeteruuji 38, waɗanooma ñalɗi safaara ko alda e njoɓdi, ballal eɓɓoore wiyeteende Fondaation Sonatel. Ɓuri heewde e safratonooɓe ɓee ko y
28-05-2012

Kabaaru oo yanii gila kikiiɗe wonde Fran¨ois Hollande hawii Nicolas Sarkozy (51,9 - 48, 1) e lofu ɗiɗaɓu toɗɗe laamɗoyaŋkooje Farayse. Kono hay gooto yamiraaka saaktude walla haalde njal
06-05-2012

Mbege aduna deŋaani, daraaki ɗo gootel, ko ko yirotoo; ko ko yirotoo kono aadee ko hollaa-haɗaa. Aadee ko hollaa-haɗaa mbelemmaaji nguurndam ɗi ngonaa caasooji haa bada, hollaa-haɗaa nafoo
14-03-2012

...maar Bah, mbaɗ mi ɗoon hitaande faw, ndirtu mi ɗoon ndaaŋan mi wuro ina wiyee Añam Siwol to Ceerno Maajakatee Kah, caggal ɗum kadi pa’tu mi Mbummba Laaw to Ceerno ina wiyee Raasiin J...
12-09-2010

Yimɓe puɗɗiima nootitaade e hiire waktu 18 ŋakkuɗo seeɗa nde Pr Abubakri Muusaa Laam jogori yuɓɓinde e oo kikiiɗo teskinɗo e nder daartol darnde ngam ɓamtude pine kam e ɗemngal Fulɓe. Hii
04-08-2010

Mawnde 16 Morso 2010 min naati Niw York sahnga beetawe. Gila Manhattan haa Brooklyn, alaa ɗo yaɓɓaa saka ɗo tuuta alla e werlaaji e yimɓe heñiiɓe heewde! Niw York noon waɗi ko palle jo
26-07-2010

E nder wuro Poor Jenti ngo pelle  renndoyankooje, diiwaanyankooje, falndeyankooje keewɗe cosanooma e ɓurɗe teeŋtude ina jeyanoo e majje: Fedde Gallunkooɓe, Fedde Seɗɓe, Fedde Laawo, F
22-07-2010

Hannde noon bunndu ganndal ma naat e sirluuji boosoya haa etoo famminde hol no Boosoya laamoranoo e sahaa mo kaalɗen dow oo e hol ko joli hakkunde Abdul Bookar e Farmbaal Juulde Hammaat Demmba Aali
04-07-2010

Caggal duuɓi ɗiɗi e jappeere Kalifaagal laawol muridi, Siriñ Seek Mohammadu Lamiin Baara Mbakke, kalifa Jeneaal laawol ngol hootii e Joom mum, ñande alarba maayirɗe lewru korse 20
01-07-2010

Sosaande e lewru mawluud walla mbiyen jamma jibineede Nulaaɗo ɓennundu ndu Fedde Almudɓe Poor-Janti waɗii hiirde diineyankoore faayodinnde tawa ginol golle ngol fiɓii ko e e gostondiral miijooj
17-06-2010

Eɗen njetta tariyankooɓe lowre men Pulaagu.com  e faayidaagal ngal ɓe ndokki ɓunndu ganndal. Sikke alaa gooto fof waɗii ko ndu ɓunndu mum. Ko noon ne kadi njaafnortoɗen yimɓe ɓee e no
09-06-2010

Hewii to nanaa dental fulɓe weeɓaani, hay so woodii, heewaani yuumtude. So teskaama ko konngi jebbiliiɗo e kofɗe juuɗe mum ngam dental fulɓe. Ko Nuwaadibunaaɓe tigi njeddi ngol konngol nde t
10-04-2010

Mi salminii ngenndiyaŋkooɓe leñol Fulɓe winndere. Neɗɗo so wiyii haaltatah ko haalanoo, famɗat ko o haali. Heewɓe noon so kaalii huunde wootere, ena hollira ko ɗum joltuɗum ƴeewe
16-08-2009

Subngo jaagorɗe   Wadd baatirii karte ɗee !   Lewlewal-02/05/09-Senegaal- E oo ñalawma, laamoɗo leydi Senegaal wona Abdullay Wadd suɓiima elimaan jaagorɗe, hono Suleymaani N
02-05-2009

SENEGAAL: Laamu Suleymaani Ndeene Njaay: Noogaas e jeegom jaagorgal e jaagorɗe tati jowitiiɗe LaE nder laamu ngu Sileymaani Ndeene naajy darni e kikiiɗe aljumaa 01 Me, woodii ko teskini heen :
02-05-2009

Jibo Kah haalii ko ina waawi ɗum seerndude e Abdullaay Wadd, ina waawi tawa ko koyɗuɗo jaltugol makko laamu nguu ooɗo Alet mbo njaltuɗen fa'i Altine. Jibo Kah haalii e rajooji ɗiɗi ceertu
27-04-2009

Banndiraaɓe tedduɓe, batu jagge Yiilirde TPW fiɓaama to laamorgo Mali ñalnde 8 e 9 /11/08. Tawtoraa e nguu batu ko jagge jeyaaɗe he ngenndiiji ceertuɗi he ndeer duungal Afiriki e diɗɗal
05-12-2008

Musidɓe hannde ko pinal yontaa to fulɓe wonɓe e diiwaan Pari. Ko Hadiyatu Jallo Balde addani-en ciimtol ñalawma mawɗo juɓɓinaaɗo to Pari e jonte ɓennuɗe ɗee. Pinal Fuuta-Jalon, Tooro
10-07-2008

30. 21 KORSE: Ñalngu Pinal Fulɓe Gine to Pari
(News/Organisations et associations)
 Tabital pelle ɓamtoowal ɗemngal e pinal Fulɓe Jaɓangalhe kuulal ( sariya) 1901 no moƴƴinde ñannde 21 Korse (juin) 2008, ñalngu pinal fulɓe Nokkuuure 124, rue de Bagnolet 750
14-06-2008

Ismaayiila Wan jeyaa ko to  wuro men NGanno sara Kanel,o yahrata ko e duuɓi 31 o jibinaa ko e leydi Farayse kono caggal meccal makko "aasiñoor informatik"(ingénieur en in
22-03-2008

Ilammeeje tiiɗɗe fiyii Simmbaabuwee, Sammbiya e Mosambik. Hedde 21 neɗɗo maayii e mum e nder leyɗe ɗiɗi arane ɗen, e nder Mosammbik non to bone ɗee ɓuri baɗtinde ton, koohooɓe leydi ndii j
14-01-2008

Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi
04-12-2007

Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kes
03-12-2007

35. Boolumbal luukii!
(News/Culture et les arts)
Gila Maalik Jah mo "Daande boolumbal" yaltini lefol mum "calli mbayla" e hitaande 1996 to Dakaar, hay gooto nantaani wulaandu boolumbal kono jooni oolel maggal nanee e Orop tawde
24-11-2007

Pulaar wiyi: ko jogori safde so fasii uurat sabu ñalnde 03 lewru jolal ko ñalawma moobondiral lannda keso pul! mo Maamuudu Dem ardinaa ina wiyee Kisal Senegaal. Banndiraaɓe ummiima baŋ
11-11-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥